FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

tisdag 16 februari 2016

Vinst för Precise Biometrics

Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett resultat efter skatt på 4,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (-9,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:01 kronor (-0:03).

Nettoomsättningen uppgick till 23,4 miljoner kronor (9,9).
De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till drygt 52 miljoner kronor (60).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar