FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 4 februari 2016

FPC siktar på kortlansering i år

Biometri Fingerprint Cards har under fjärde kvartalet fortsatt arbetet med att 
anpassa sina sensorer för andra marknadssegment än smartphones, exempelvis 
smarta kort.

"Detta arbete fortsätter enligt plan och de första kommersiella produktlanseringarna väntas ske under 2016", skriver bolagets vd Jörgen Lantto i rapporten.
Han skriver vidare att ambitionen under 2016 är att konsolidera bolagets position som marknadens ledande leverantör genom att växa tillsammans med de existerande kunderna, men också genom att bryta ny mark inom smartphones och andra marknadssegment.
"Vår avsikt är att fortsätta ta marknadsandelar och förbereda oss för en marknad som från 2017 och framåt enligt våra estimat uppgår till mer än en miljard enheter per år", skriver Jörgen Lantto.
Bolagets produktutveckling av nya sensorer har under den senare delen av 2015 varit fokuserad på färdigställandet av touchsensorer som med bibehållen biometriprestanda kan monteras under en glas- eller keramikskiva, FPC OneTouch FPC1200-serien, samt att stärka produktportföljen ytterligare.
"De första touchsensorerna i FPC1200-serien är nu i massproduktion och smartphones där FPC1200-sensorer finns integrerade planeras för lansering i närtid. Produktportföljen för detta segment utökas nu för att möjliggöra än mer avancerade lösningar, vilka kommer att lanseras under 2016", skriver bolaget.
Utöver touchsensorer för under glas-montering har produktutveckling också skett för att ytterligare bredda produktportföljen. Ett exempel på detta är framtagandet av mycket kostnadseffektiva touchsensorer, som kommer att bidra till möjligheten att införa touchsensorer i segmentet för "entry-level" smartphones där penetrationsgraden för fingeravtryckssensorer ännu är låg, skriver FPC.
"Marknadspotentialen för sådana sensorer uppskattas vara mycket stor de kommande åren", skriver FPC.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar