FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 18 februari 2016

Säkrad kapacitet en konkurrensfördel

Börs Fingerprint har säkrat sin tillverkningskapacitet hos kontraktstillverkarna, 
så kallade foundries, för de kommande åren. Det är en konkurrensfördel i en kraftigt 
växande marknad, säger vd Jörgen Lantto.

"Det här är en helt underskattad frågeställning. Jag är helt övertygad om att det är en stark konkurrensfördel", säger Jörgen Lantto i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt i samband med Nordnets evenemang Nordnet Live på onsdagen.
I en marknad som växer så kraftigt som den för fingeravtryckssensorer är leveransförmågan något som kunderna värdesätter i allt högre grad, förklarar han.
Under 2015 upplevde Fingerprint Cards vissa flaskhalsar i tillverkningen, men nu är produktionen mer i balans.
Har ni säkrat er tillverkningskapacitet framöver?
"Vi har gjort det, men det är ett kontinuerligt arbete så nu handlar det om att säkra kapaciteten för 2017. Vi jobbar med våra prognoser tillsammans med våra kunder och vi klarar nu av att försörja hela behovet de närmaste åren givet att behovet finns där", säger han.
Enligt Jörgen Lantto ligger bolaget före konkurrenterna när det gäller att säkra tillverkningskapacitet. Under 2015, då marknaden (exklusive Apple) summerade till knappt 250 miljoner enheter och FPC hade omkring 45 procent av marknaden, fick bolaget anstränga sig för att komma ikapp efterfrågan under året.
I år väntas marknaden dubblas för att 2017 fördubblas igen och uppgå till 1 miljard enheter.
"Det kräver jättelika volymer av leverans för att ta bara en mindre del av den marknaden", säger han.
Fingerprint Cards drog också nytta av att halvledartillverkningsindustrin under 2015 befann sig i en cyklisk nedgång, vilket möjligen gjorde det något lättare för FPC att utöka sin tillverkningskapacitet så kraftigt. Under 2016 är halvledarindustrin tillbaka i en mer cyklisk uppgång, enligt Jörgen Lantto.
"Det är inte lika enkelt att dra nytta av det för våra konkurrenter som ska växa från ingenting. Vi har investerat hur mycket som helst under 2015 i det här och våra konkurrenter har inte haft chansen att göra det. Vi har även en stark kassa som gör att vi har råd att beställa material för att möta kundernas växande behov", säger han.
När behovet är så stort, varför byggs inte tillverkningen ut?
"Om det kostar 10 miljarder dollar att bygga en sådan tillverkningsfabrik, så görs inte det så snabbt", säger han.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar