FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

tisdag 16 februari 2016

Fingerprint har levererat – aktien direkt billig

Aktiekommentar När Fingerprint Cards nyligen levererade ett råstarkt bokslut föll aktien. 
Vi lägger pannan i djupa veck och funderar på om marknadens djupa skepsis är motiverad.
Att analysera Fingerprint Cards (FPC) innebär att man har att göra med stora osäkerhetsmoment där gissningar eller sannolikheter får stor påverkan på resultatet. Styrkan i bolagets patent är ett sådant område, liksom konkurrenters teknologier, immateriella positioner och strategier.
I all enkelhet kretsar FPC kring utveckling och försäljning av biometrisk teknik för att läsa av fingeravtryck. 2015 var det stora genombrottsåret inom smartphones men biometriska sensorer kan användas på en lång rad områden.
Till att börja med kan vi slå fast en sak: Biometriska säkerhetslösningar är ingen fluga. Att paddor och smartphones gått i bräschen för användningen av biometri är naturligt. De utgör ofta navet i den internetbaserade världen där exempelvis access till betalningar och molninnehåll är känslig materia.
Mobilmarknaden befinner sig i den del av cykeln där konsumenternas intresse och acceptans för ny teknik är hög, samtidigt som en tätnande konkurrens bidrar till att tillverkarna behöver addera värdeskapande funktioner. Olika undersökningar visar att av alla smartphones som används i dag har nära en tredjedel någon slags biometrisk säkerhetsfunktion.
It-säkerhet är ett generellt underinvesterat område. Allt annat lika bör trenden inom mobiltelefoner bana väg för ökad användning av biometri på fler områden. Redan i år väntar vi på att få se bred utrullning av exempelvis bankkort med biometrifunktionalitet. 
Här om någonstans är behovet av ökad säkerhet tydligt. Priset på en sensor är lågt i relation till kortutgivarnas kostnad för bedrägerier. Ökad säkerhet är också ett säljargument gentemot den enskilde kortinnehavaren.
Hittills har fingeravtryck som biometrisk tillämpning dominerat. Fortfarande finns hotet från andra teknologier som ansikts-, röst- och ögonigenkänning. De teknikerna kan antas växa kraftigt kommande år, men från en låg nivå. De är generellt dyrare och det faktum att fingeravtryck på så kort tid vunnit så stor acceptans är i sig ett styrketecken.
Utvecklingen följer det klassiska mönstret där ny teknik först lanserats i dyrare lurar och sedan sprider sig ned i de billigare segmenten. Det leder till ett lägre sensorpris över tid men samtidigt större volymer och mönstret kommer att upprepa sig i alla nya produktområden där biometri breder ut sig, vare sig det handlar om kort, bankomater eller bilar.
Det finns många företag som utvecklar och/eller säljer biometriska sensorer och enligt vissa undersökningar är det över 20-talet som är inne på fingeravtryck. FPC har en i utgångsläget mycket stark position. Marknadsledaren Apple har sina egna sensorer men FPC gick om Samsungs leverantör Synaptics i fjol.
Marknadens oro kring Fingerprint Cards är dels fallande enhetspriser och dels att utvecklingen rör sig framåt med stormsteg med ny teknologi redo att ta över. Att enhetspriset faller i takt med att marknaden mognar är som nämnts inte konstigt utan bör kompenseras av stigande volymer. Vad konkurrenterna håller på med är svårare att få en bild av.
Enligt analysfirman IHS är ultraljudssensorer nästa stora grej. Här lurar många aktörer i vassen och det pratas kanske mest om Qualcomm. Teknologirisken kommer alltid att finnas där, oavsett vilket bolag man investerar i.
Vi nöjer oss med att konstatera att utvecklingsteamen runt om i världen knappast sitter på sina händer när marknaden tagit fart. Inte heller Fingerprints. När exempelvis RSA-konferensen, en specialiserad it-säkerhetskonferens, drar igång i slutet av månaden lär vi få en hel del input om varthän konkurrenter och teknologierna rör sig.
Milt uttryckt har inte FPC det högsta förtroendet i marknaden men hittills har den nya ledningen levererat på sina prognoser. I samband med fjolårets tredje kvartalsrapport höjdes intäktsprognosen för helåret från 2,5 till 2,75-2,85 miljarder kronor och en stigande bruttomarginal utlovades. Facit blev 2,9 miljarder kronor i intäkter och en bruttomarginal som steg till 46 procent i fjärde kvartalet. Den kortsiktiga oron från konkurrens och snabbt fallande enhetspriser visade sig vara överdriven.
I december presenterades prognosen för innevarande år: Intäkter på 6,5-8,5 miljarder kronor, ökande marknadsandelar och en rörelsemarginal som överstiger fjolårets andra halva (det vill säga över 37 procent). I samband med bokslutet skärptes intäktsprognosen uppåt till 7,0-8,5 miljarder kronor med bibehållen marginalprognos. Budskapet var således att volymtillväxt kompenserar för prispress.
Åtminstone undertecknad blev förvånad över den svaga kursreaktionen på rapporten. Att bolaget inte lämnade utdelning betraktades av vissa som negativt, men för ett bolag i stark tillväxtfas är det helt rimligt.
Om vi utgår från bolagets prognos om en omsättning på, säg, 8 miljarder kronor och en rörelsemarginal på 37 procent i år så talar vi om en vinst bortåt 35 kronor per aktie.
På dagens kurs motsvarar det p/e strax under 12. Det kan bli mer, det kan bli mindre, men med den tillväxten och lönsamheten är aktien direkt billigt. Främsta skälet till den låga värderingen är självklart osäkerheten kring teknologiutvecklingen. Ett annat är den tidigare ledningens historia; det tar tid att återuppbygga förtroendet. Den tredje är faktiskt aktien i sig, eller mer korrekt – ägarbasen.
Stabila institutionella ägare är underrepresenterade i ägarlistan. Mer eller mindre kortsiktiga aktörer har ett oproportionerligt stort inflytande på kurssättningen vilket leder till extrem volatilitet i aktien som lockar till sig daytraders och skrämmer bort institutionerna.
Det solida bokslutet, ledningens leverans på prognoserna samt den snabbt växande totalmarknaden talar för att fler analytiker borde intressera sig för FPC och också det institutionella kapitalet. De signaler vi fått är att ledningen med vd Jörgen Lantto i spetsen arbetar hårt för att bli rumsren, även om det fortfarande finns oklarheter om vem som bestämmer i företaget.
Att investera i FPC innebär en risk utöver det vanliga, inte minst med tanke på volatiliteten i aktien och den grumliga tekniksituationen på medellång sikt. Vi ska inte räkna med att dagens höga marknadsandel kan försvaras, men med bolagets starka marknadsposition är det gott nog att totalmarknaden väntas fortsätta växa kraftigt.
Teknologirisken kommer alltid att finnas i den här typen av bolag, men för varje rapport som ledningen levererar kommer den specifika riskpremien på bolaget att sjunka.
Beaktar man alla osäkerheter men också potentialen i marknaden, marknadspositionen och ger ett erkännande åt nya ledningen, så framstår ändå relationen mellan risk och möjlig avkastning – inom vår horisont på upp till sex månader – som intressant på dagens kursnivå.
För våra spekulativa läsare tycker vi att den senaste rapporten kan tas som intäkt för att lägga till aktien som en del i en väldiversifierad portfölj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar