FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

onsdag 26 oktober 2016

FPC på Twitter

Goodix och Fpc har samma börsvärde. Fpc säljer 5 gånger mer sensorer och och har 3-4 gånger bättre marginaler. Fpc har patent inte Goodix.

Ca 20% av Goodix värde är touch controllers. 80% är FPS. FPC troligen 4-5 ggr Goodix volymer samt 5-6 ggr marginal. Gör egen jämförelse.

FPC is the ISO standard! FPC partnered with Nok Nok Labs who founded the FIDO alliance! Google/Pixel = FPC 👊🇸🇪

👏🇸🇪 Kona-I ❤️ FPC MeReal ❤️ FPC SmartMetric ❤️ FPC CPI ❤️ FPC CardLab ❤️ FPC Zwipe ❤️ FPC

Detta är så coolt, vem vill ha ett vanligt trött kort med en PIN... så 2016. Go FPC!

Card with sensor 👍

Användarhandlingar

FPCs utsikter & hur bolaget står sig i rapporten för det tredje kvartalet

STOCKHOLM (Direkt) Fingerprint Cards utsikter och hur bolaget står sig i den framväxande konkurrensen spås bli huvudpunkterna i rapporten för det tredje kvartalet, som också blir Christian Fredriksons första rapport som vd för biometribolaget.
Vi räknar med att fokus kommer att ligga på bolagets prognos för 2016, som kan snävas in mot den högre delen av det tidigare kommunicerade intervallet om 7,2-8,3 miljarder, skriver Pareto Securities, som har en köprekommendation på FPC-aktien, i en analys inför rapporten. 
Förhandstipsen går emellertid isär kring hur Fingerprint Cards kommer att kommentera sin liggande prognos för helåret, och därmed implicit för fjärde kvartalet.
Handelsbanken tror att prognosen snävas in mot mitten - till 7,5-8,0 miljarder medan Carnegie ser en risk för en prognossänkning.
Carnegie räknar med att helårsförsäljningen blir 7,5 miljarder kronor, en bit under mittpunkten i prognosintervallet. Även konsensusestimatet i SME Direkts sammanställning av nio analytikers prognoser ligger snäppet under mittpunkten, det vill säga 7,75 miljarder kronor, i bolagets prognos.
Enligt Carnegie låg lagernivåerna på smartphones relativt högt vid ingången av andra halvåret 2016, huvudsakligen som en följd av tuff konkurrens bland smartphonetillverkare i Kina.
Detta kan leda till lagerneddragningar (inventory sell-down) under det fjärde kvartalet 2016, skriver Carnegie. 
I övrigt har de senaste månaderna varit händelserika i Fingerprint, som sedan halvårsrapporten har en ny vd på plats samtidigt som huvudägaren Johan Carlström lämnat sin anställning på bolaget.
Rent operativt kan noteras att konkurrenterna börjat göra väsen av sig i form av konkreta lanseringsnyheter, däribland att kinesiska Xiaomi lanserat en modell med en ultraljudsbaserad fingeravtrycksteknologi, i stället för en kapacitiv sensor som Fingerprint Cards har. 
Fingerprint Cards storkund Huawei har också börjat använda sig av dual source, och tagit in Synaptics sensor tillsammans med en FPC-sensor för sin modell Honor 6X. 
På något sätt så behöver man (Fingerprint; reds anm) försäkra marknaden om att även om vi ser en ökad andel dual eller multiple sourcing kommer bolaget att ha en ganska stor marknadsandel som en följd av att det har bra produkt, bra pris och upparbetade volymer, säger Daniel Djurberg, analytiker vid Handelsbanken, till Nyhetsbyrån Direkt.
Han efterlyser också kommentarer från bolaget kring utvecklingen inom segmentet för under-glas-sensorer. 
Viktiga punkterna i rapporten:
* Intäkterna - som i snitt spås landa på 1.944 miljoner kronor det tredje kvartalet, enligt SME Direkts konsensus. Det innebär en fördubbling jämfört med motsvarande kvartal i fjol och en tillväxt på 17 procent sekventiellt.
* Marginalutvecklingen, där snittestimatet för bruttomarginalen ligger på 47,6 procent (44,7) och för rörelsemarginalen på 40,0 procent (35,9), enligt SME Direkt.
* Ändras intäktsprognosen för 2016? Analytikernas snittestimat för intäkterna 2016 ligger på 7,57 miljarder kronor, strax under mittpunkten av FPC:s eget prognosintervall om en försäljning på 7,2-8,3 miljarder. Analytikernas helårsestimat sträcker sig från 6,98 till 7,99 miljarder. 
* Marginalprognosen för 2016, där bolaget sagt att rörelsemarginalen under helåret väntas bli högre än under andra halvåret 2015, då den uppgick till 37 procent. Konsensus tror på en rörelsemarginal 2016 på 40,3 procent.
Synen på FPC-aktien går isär hos de analytiker som har en officiell rekommendation. Fem rekommenderar köp och fyra rekommenderar sälj. Ingen har en neutral hållning till aktien.
Rapporten presenteras torsdagen den 27 oktober klockan 7.00. En webbsänd telefonkonferens inleds klockan 15.00.
Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt

Resultat före skatt om 786 Mkr väntas i 3 kv - INQ/SIX

SIX) Fingerprint Cards väntas rapportera ett resultat före skatt på 786 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016, enligt konsensus från Inquiry Financial inför rapporten. 
Intäkterna väntas uppgå till drygt 1,9 miljarder kronor. 
För den som är intresserad av en jämförelse ligger konsensus
relativt nära storägaren och tidigare affärsutvecklaren Johan
Carlströms prognoser, åtminstone i närtid. Carlström spådde i en tweet
för en vecka sedan en försäljningstillväxt på "gissningsvis 148-170
procent i år och 50-80 procent nästa år". 
Analytikerna i enkäten spår i snitt en försäljningstillväxt på 162
procent för helåret 2016. Längre ut divergerar prognoserna dock:
analytikerna spår i snitt en försäljningstillväxt på 25 procent för
2017 mot Carlströms tidigare nämnda "50-80 procent". 
Här börjar även analytikerna divergera från varandra.
Försäljningsprognoserna för 2016 är i spannet 7,5-7,8 miljarder
kronor. Spannet växer sedan till 9,0-12,1 miljarder kronor för 2017
och 10,6-15,3 miljarder 2018. 
Av de åtta analytiker som har uppgett sin rekommendation i enkäten
har fem köp och tre sälj. 
Rapporten släpps torsdagen den 27 oktober klockan 07.00. En
telefonkonferens hålls klockan 15.00. 
2016, Mkr Medel Median Högsta Lägsta # 2015
Intäkter 7.591 7.508 7.807 7.474 7 2.901
Bruttoresultat 3.679 3.647 3.802 3.505 7 1.255
Ebitda 3.162 3.144 3.326 3.010 7 954
Rörelseresultat 3.101 3.102 3.192 2.963 7 910
Resultat före skatt 3.102 3.102 3.192 2.966 7 910
Nettoresultat 2.421 2.429 2.491 2.313 7 798
Resultat per aktie 7,54 7,53 8,00 7,10 7 2,48
Utdelning per aktie 0,91 0 4,00 0 7 0 

2017, Mkr Medel Median Högsta Lägsta #
Intäkter 9.462 8.987 12.100 8.626 7
Bruttoresultat 4.308 4.094 6.109 3.450 7
Ebitda 3.639 3.474 5.265 2.919 7
Rörelseresultat 3.565 3.402 5.196 2.845 7
Resultat före skatt 3.567 3.406 5.197 2.852 7
Nettoresultat 2.782 2.657 4.053 2.225 7
Resultat per aktie 8,71 8,23 12,6 6,80 7
Utdelning per aktie 1,60 0 4,60 0 7 

2018, Mkr Medel Median Högsta Lägsta #
Intäkter 11.155 10.587 15.316 10.103 7
Bruttoresultat 4.766 4.445 7.343 3.485 7
Ebitda 3.973 3.800 6.291 2.886 7
Rörelseresultat 3.884 3.714 6.195 2.799 7
Resultat före skatt 3.889 3.714 6.195 2.811 7
Nettoresultat 3.033 2.897 4.832 2.193 7
Resultat per aktie 9,55 9,02 15,00 6,70 7
Utdelning per aktie 2,24 0 7,68 0 7 
I enkäten ingår estimat från Arctic Securities, Carnegie,
Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets, Pareto, Redeye, SEB
Equity Research och UBS. 
Siffrorna i tabellerna har samlats in och sammanställts av Inquiry
Financial / Thomson Reuters. 

SIX News
red@six.se 

Inför Fingerprints rapport

Den samlade analytikerkåren tror att småspararfavoriten Fingerprint Cards kommer att redovisa en omsättning på 1 944 miljoner kronor för det tredje kvartalet, enligt en sammanställning från SME Direkt.


Företaget rapporterar den 27 oktober. Bruttomarginalen, som alltid står i fokus på teknikbolag, väntas bli 47 procent. Resultatet före skatt väntas bli 778 miljoner kronor och nettoresultatet 607 miljoner kronor.

Intresset har ökat för aktien på senare tid även inom analytikerkåren. Bland annat har Handelsbanken, UBS, Redeye, SEB och Nordea tagit upp bevakning.
Redeye är den firma som mot bakgrund av sin riktkurs på 209 kronor har högst förväntningar på bolaget.

Joel Westerström som är analytiker på Redeye lyfter fram tre viktiga faktorer att hålla ögonen på inför Q3-rapporten; företagets marginaler, konkurrenssituationen och vad som kommuniceras kring nya vertikaler och lösningar.

”I halvledarbranschen är skalfördelar och tekniskt ledarskap viktigt för att ha starka marginaler. Fingerprint har höga marginaler idag och jag skulle bli mer rädd om man såg ett stort marginaltapp än om det skulle bli lite svagare försäljning än vad marknaden räknat med”.
Redeye höjer sin riktkurs till 209 från tidigare 201 men sänker samtidigt sina försäljningsestimat för 2016-2018.

Estimatsänkningen beror på ett förväntat lägre genomsnittligt försäljningspris på Fingerprints sensorer. Joel påpekar att det är bolaget själva som driver den utvecklingen då de tagit fram mindre sensorer men där marginalerna är högre som exempelvis FPC1035.
”När storkunden Huawei nu alltmer går över till de mindre sensorerna så väntar vi oss en ytterligare förbättrad bruttomarginal, för tredje kvartalet räknar vi med att bruttomarginalen överstiger 50 procent”, tillägger Westerström.

Han trycker på att branschen just nu är inne i ett skede där kunderna sprider riskerna genom att använda sig av fler leverantörer för att säkra tillgång på den viktiga fingeravtryckssensorn.

”Dual-, eller till och med multisourcing är inte alls något onormalt inom elektronikbranschen. Fingerprint Cards erbjuder en viktig komponent men kunderna vill inte sitta i knät på en leverantör hur bra vän man än är med dem. Sen finns det en risk att bolaget kan köpas upp. Sammantaget är det viktigt med fler hyfsat starka finansiella aktörer”.

Förväntningarna på bolaget skiljer sig dock kraftigt åt. Av storbankerna är det Nordea som har lägst förväntningar på bolaget. De inledde bevakning av bolaget den 14 september och har en säljrekommendation med riktkurs 70 kronor.

Detta beror främst på grund av att de förväntar sig lägre volymer då konkurrensen från de kinesiska tillverkarna Goodix och Silead ökat mer än banken tidigare räknat med. Bortsett från Apple tror Nordeas analytiker att det kommer att finnas minst fem aktörer som kan leverera mer än 100 miljoner enheter per år.

Även Nordea tar upp dualsourcing som en viktig faktor att hålla koll på. På kort sikt ser banken en risk i att kunderna Huawei och Oppo köper in från ytterligare en aktör, troligtvis under det första halvåret nästa år.

Det kan noteras att den amerikanske konkurrenten Synaptics i veckan meddelade att företagets sensor finns med i Huawei Honor 6X, en modell som även Fingerprint har sin teknik med i.

Nordea räknar med att Fingerprint har en bra försäljningstillväxt även under andra halvåret nästa år. Siffrorna får en skjuts uppåt i ett scenario där kunder ökar sina lager med företagets produkter. Banken baserar bolagets försäljningssiffror för 2017 och framåt på nedre delen av sina volymestimat.

En mäklarfirma som är väldigt negativt inställd till aktien är ABG Sundal Collier med en riktkurs på 40 kronor.
Förutom kvartalsrapporteringen så väntar sig Redeye att Fingerprint Cards lämnar en prognos inför 2017 på kapitalmarknadsdagen den 8 december.

”Vi förväntar oss att bolaget lämnar en prognos som överraskar på uppsidan även om det kan vara så att bolaget väljer att vara konservativa i sin guidning”, säger Westerström.

Ett urval av de senaste rekommendationerna:
Handelsbanken upprepar köp men justerar riktkursen till 120 kronor (125) den 19 oktober.
Pareto höjer till köp (behåll) med ny riktkurs på 105 kronor (97) den 17 oktober.
Carnegie sänkte riktkursen till 73 kronor den 11 oktober.
SEB inledde bevakning av aktien den 14 september (köp) med en riktkurs på 150 kronor.
Nordea inledde bevakning av aktien den 26 augusti och har fortfarande säljrekommendation och riktkurs 70 kronor.

Redeye har en köprekommendation med en basscenario-riktkurs på 209 kronor.

Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån FinWire, @FinWire

Google, Visa and Mastercard want to get rid of passwords

Hate passwords? So do tech companies, merchants and payment processors. 
People pick easy ones and don't update them, making them insecure, or they forget them and abandon carts full or merchandise — lost money for retailers. 
To help solve this problem, Alphabet's Google has partnered with Visaand Mastercard to extend the reach of Android Pay — which lets users verify their identity without a password, using a fingerprint, for example — to merchants that accept online payments through Visa Checkout or Masterpass.
The new partnerships will open up hundreds of thousands of new sites to Android Pay starting in 2017. Google announced the news in a press release during the Money20/20 conference in Las Vegas. Pali Bhat, global head of payment products at Google will give a keynote address today at 2 p.m. Pacific. 
"We see today's partnerships as being hugely beneficial for both merchants and consumers — one that enables merchants to drive higher conversions without extra development work, while offering online shoppers a frictionless payment experience that no longer requires them to remember passwords/pins, or even open an app," said Bhat, via email. 
Android Pay's open platform makes it especially easy for partners to build new shopping experiences for Android users, he said.