FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

tisdag 2 februari 2016

FPC-blankare får böta 8 miljoner

STOCKHOLM (Direkt) Finansinspektionen har beslutat att Friends Provident International Limited ska betala särskild avgift om 8 miljoner kronor för missade anmälningar om korta positioner i en rad aktier, främst i Fingerprint Cards. Enligt beslutet från Finansinspektionen, daterat den 25 januari, har Friends Provident missat att inom föreskriven tid anmäla att tio korta nettopositioner i aktier har passerat relevanta tröskelvärden för offentliggörande. Därutöver har Friends Provident missat att anmäla 20 andra korta nettopositioner, som inte behöver offentliggöras, till Finansinspektionen. Underlåtenheten har i hälften av de 30 fallen skett i Fingerprint Cards under vintern 2013-2014. Bötesbeloppet bygger på 300.000 kronor per ej anmäld blankning (20 stycken) och 500.000 kronor per ej offentliggjord blankning (tio stycken). Att bötesbeloppet blir 8 och inte 11 miljoner kronor beror på förmildrande omständigheter: Friends Provident, ett finansföretag som är en del av finanskoncernen Aviva, har självt anmält överträdelserna samt visat beslutsamhet i att komma till rätta med bristerna, enligt myndigheten. Friends Provident har försvarat sig med att de sena anmälningarna berodde på "den mänskliga faktorn och bristande kunskap"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar