FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 4 februari 2016

Råstark rapport från Fingerprint

Kvartalsrapport Fingerprint Cards bokslut visade både högre vinst och marginaler 
än väntat för fjärde kvartalet. Bolaget höjer prognosen för 2016 och föreslår 
en split av aktien. 

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, gjorde ett rörelseresultat på 518 miljoner kronor under fjolårets sista kvartal(-30). De tre analytiker som har officiell bevakning på bolaget och aktien trodde i snitt att rörelseresultatet skulle uppgå till 483 miljoner kronor, enligt SME Direkt.
Nettoomsättningen uppgick till 1.352 miljoner kronor (105). Här spådde analytikerna 1.305 miljoner kronor.
Bolagets prognos inför det fjärde kvartalet var att omsättningen skulle uppgå till 1.200-1.300 miljoner kronor.
Bolaget föreslår att ingen utdelning lämnas. På denna punkt hade analytikerna i snitt väntat sig 1:33 kronor per aktie, enligt SME Direkt. I sammanställning trodde endast en av de tre deltagande analytikerna att biometribolaget skulle föreslå någon utdelning
Däremot föreslår styrelsen i biometribolaget en aktiesplit om 5:1, det vill säga att varje aktie i bolaget delas upp i fem aktier av motsvarande serie.
Styrelsen vill även ha ett mandat från stämman i vår att kunna besluta om återköp av bolagets egna B-aktier, maximalt 10 procent av aktierna i bolaget. Vidare föreslår styrelsen att stämman ska ge tillåtelse att besluta om överlåtelser av bolagets egna B-aktier.
Fingerprint justerar upp sin intäktsprognos för 2016 och räknar nu med att intäkterna uppgår till 7,0-8,5 miljarder kronor. Den tidigare prognosen var intäkter om 6,5-8,5 miljarder kronor.
"Skälet till detta är förstärkt visibilitet vad gäller förväntade smartphonelanseringar under 2016 och fortsatt stark konkurrensförmåga", skriver bolaget i bokslutsrapporten. Analytikernas snittförväntningar låg inför rapporten på en försäljning 2016 på 6,95 miljarder kronor, enligt SME Direkt.
Bolaget står också fast vid att rörelsemarginalen under 2016 väntas överstiga rörelsemarginalen under andra halvåret 2015, då den uppgick till 37 procent.
 Nyhetsbyrån Direktredaktionen@placera.nu


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar