FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 4 februari 2016

Fingerprint höjer prognosen

Biometri Fingerprint Cards justerar upp sin intäktsprognos för 2016 och räknar 
nu med att intäkterna uppgår till 7,0-8,5 miljarder kronor. Den tidigare prognosen 
var intäkter om 6,5-8,5 miljarder kronor.

"Skälet till detta är förstärkt visibilitet vad gäller förväntade smartphonelanseringar under 2016 och fortsatt stark konkurrensförmåga", skriver bolaget i bokslutsrapporten.
Analytikernas snittförväntningar låg inför rapporten på en försäljning 2016 på 6,95 miljarder kronor, enligt SME Direkt.
Bolaget står också fast vid att rörelsemarginalen under 2016 väntas överstiga rörelsemarginalen under andra halvåret 2015, då den uppgick till 37 procent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar