FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 20 april 2017

Mastercard lanserar i Sydafrika

Mastercard lanserar nu ett biometriskt betalkort, som kombinerar chipteknik med fingeravtrycksteknik för identifiering av kortinnehavaren.


Sydafrika är den första marknaden för att testa tekniken, där två separata test nyligen har gjorts med den ledande dagligvarukedjan Pick n Pay och Barclays Africas dotterbolag Absa Bank.

Det skriver Mastercard i ett pressmeddelande.

Det nya kortet bygger på att fingeravtryckstekniken kan användas vid EMV-terminaler globalt.

Under de kommande månaderna kommer ytterligare tester att genomföras med det biometriska kortet. En mer omfattande lansering väntas senare i år, heter det i pressmeddelandet. Tester planeras även för marknader i Europa och Stillahavsregionen under de kommande månaderna.

Mastercard uppger inte vilka som är underleverantörer av fingeravtryckstekniken.

Nyhetsbyrån Direkt
redaktionen@placera.nu
Mer av Nyhetsbyrån Direkt

Carlström har 63% av anmälda röster inför stämman

GÖTEBORG (Direkt) Fingerprint Cards största ägare Johan Carlström går in i torsdagens årsstämma med tydlig majoritet: han röstar för 63 procent av de anmälda rösterna till biometribolagets årsstämma.

Det framgår av den preliminära röstlängden inför stämman, där den före detta vd:n representerar 72,2 miljoner av de cirka 115 miljoner anmälda rösterna, i sin tur 31,1 procent av bolagets totala antal röstbara aktier (368 miljoner).

Johan Carlströms ägande är uppdelat på 6 miljoner A-aktier med tio röster vardera, och 12,2 miljoner B-akter à en röst.

De sistnämnda finns huvudsakligen, nästan 10 miljoner B-aktier, i "Nordica Life (Bermuda) Ltd", som Johan Carlström står som ombud för i röstlängden.

Som näst största ägare syns Hexagons vd Ola Rolléns bolag Iskossala med 5 miljoner B-aktier, motsvarande 4,4 procent av de anmälda rösterna. Dessa representeras liksom vid förra årsstämman av Mannheimer Swartling-advokaten Åsa Hansdotter. Innehavet är sånär som på en split oförändrat sedan dess.

Sammanlagt är 478 aktieägare företrädda vid årsstämman, personligen eller via ombud (hur många som verkligen närvarar är dock i skrivande stund oklart). Det kan jämföras med att Fingerprint Cards enligt den vid stämman utdelade årsredovisningen hade 63.467 aktieägare vid senaste årsskiftet, en ökning med 74 procent från noteringen ett år tidigare, 36.542 stycken.

Martin Lindgren +46 8 5191 7920

Nyhetsbyrån Direkt

Från stämman

FPC´s touch sensor in Qiku´s 360 F5

Telefonens rörelsesensor kan avslöja PIN-kodenForskare vid Newcastle University konstaterar att rörelsesensorn som sitter i en smartphone kan avslöja vilken PIN-kod användaren har. Detta då telefonen rör sig på ett mycket specifikt sätt när man slår in sin kod. Vid tester som forskarna genomfört visar det sig att träffsäkerheten ligger på 70 procent vid första försöket och 100 procent efter fem försök, vilket är tämligen alarmerande.  
Men, för att en förövare ska komma åt rörelsesensorns data så krävs förstås att vederbörande planterar någon form av skadlig kod på enheten.

Ny marknad

Fingerprints Vase

Look Touch-One touch to secure your home

Chinese Yunding Network Technology has designed a door lock with an integrated fingerprint sensor that supports 0.4 s unlock time and FPC EvoTouch™. 

FPC EvoTouch™ is our self-learning and intelligent algorithm that adapts to changing conditions, such as small injuries or seasonal changes to the skin. 

Loock Touch connects to an app on your mobile device, which allows you to remote control and monitor the lock.