Den kontanta betalningen, som motsvarar ett företagsvärde om 106 miljoner dollar är föremål för vissa uppskjutandevillkor, baserat på ledningens framtida engagemang de kommande två åren, uppger bolaget.
En tilläggsköpeskilling på upp till 14 miljoner dollar, eller cirka 124 miljoner kronor, kan komma att betalas av Fingerprint om Delta ID:s intäkter överstiger dess intäktsprognos för 2017.
Förvärvet förväntas att gradvis påverka vinsten per aktie positivt under 2017 och finansieras genom en kombination av existerande kontanta tillgångar och lån. Förvärvet förväntas ha en marginell effekt på rörelsemarginalen, uppger Fingerprint Cards.
Förvärvet innebär att Fingerprint breddar teknikportföljen med biometriska säkerhetslösningar baserade på det mänskliga ögat. Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännanden och förväntas fullbordas under våren 2017.
"Tack vare förvärvet kommer vi att kunna erbjuda marknaden multimodala lösningar som kombinerar irisigenkänning med våra fingeravtryckssensorer. Produkterna blir därmed både säkrare och mer användarvänliga. Förvärvet är helt i enlighet med vår strategi att expandera vidare från vår position som ledande inom fingeravtryckssensorer för smartphones och bibehålla ledarskapet inom biometri", uppger Christian Fredrikson.