FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 6 november 2014

Pressmeddelande ang patentförvärv.

FPC förstärker sin patentportfölj genom patentförvärv

Fingerprint Cards (FPC) har förstärkt sin patentportfölj ytterligare genom förvärv av en patentportfölj från en icke namngiven tredje part.
 Fingerprint Cards (FPC) förvärvar mer än 20 patent inklusive ännu icke godkända patentansökningar för att ytterligare förstärka sin patentportfölj.
 Jörgen Lantto, tillförordnad VD för FPC kommenterar: "Baserat på vår ambition att bli en globalt ledande leverantör av teknologi för fingeravtryckssensorer till mobiltelefontillverkare, är vår avsikt inte bara att utveckla den bästa teknologin, utan även att tillse att våra immateriella rättigheter är lika starka. I tillägg till att aktivt själva ansöka om nya patent ser vi förvärv av patent som ett effektivt verktyg att uppnå våra ambitioner. Genom detta förvärv har vi nu en patentportfölj som är lika stark som vår industriledande teknologi för fingeravtryckssensorer".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar