FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

tisdag 11 november 2014

Pressmeddelande 131206 ang att Bloomberg valde FPC.

Fingerprint Cards (FPC) fingersensorer valda av Bloomberg

Fingerprint Cards (FPC) fingerprintsensorer har blivit särskilt utvalda till de biometriska verifieringsenheterna som används inom Bloombergs professionella tjänster.

Som den ledande globala leverantören av finansiella informationstjänster till affärs- och finansorganisationer, har säkerheten och sekretessen i Bloombergs plattform högsta prioritet. Bloomberg har i drygt tio år använt sig av biometriska verifieringslösningar till sina professionella informationstjänster, vilka idag används över hela världen av mer än 315 000 aktörer på finansmarknaden.

Under de senaste tio åren har Bloomberg specificerat, utvecklat och lanserat två unika och komplementära verktyg med stark verifiering. Först B-enheten, en mobil verifieringsenhet i kreditkortsstorlek och dessutom Bloombergs tangentbord med fingeravtryckssensor, som först introducerades 2004. Bloombergs kunder kan nå tjänsterna via molnet från olika datorplattformar. FPCs biometriska sensorer används nu med såväl Bloombergs tangentbord som dessa B-enheter för att hjälpa Bloomberg att möta kundernas behov och krav.

- Forskning, innovation och design fokusrad på slutanvändarna har varit de primära komponenterna i Bloombergs DNA i 30 år, säger Adam Goldsmith, ansvarig för Bloombergs hårdvaruteknologi. Bloomberg väljer teknologipartner som levererar världsledande innovativa lösningar för att vi ska kunna möta de ständigt ökande kraven från våra kunder.

- Bloombergs val av FPCs sensorer bekräftar vår världsledande ställning som leverantör av fingeravtryckslösningar med högsta kvalitet, kompakt storlek och lägsta strömförbrukning, säger Johan Carlström VD på FPC. Den finansiella marknaden är väldigt viktig för FPC, och Bloombergs val av våra sensorer innebär ett genombrott på den viktiga nordamerikanska marknaden. Vi är extremt stolta över att ha blivit valda som leverantör av fingeravtryckssensorer till Bloombergs utbud av biometriska verifieringslösningar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar