FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 6 november 2014

Pressmeddelande 140521 ang lansering av FPC1150.

FPC lanserar FPC1150, världens första touchsensor kopplad till hemmaknappen på Android mobiler

Fingerprint Cards (FPC) lanserar i dag FPC1150, världens första touchsensor som är ämnad för en hemmaknapp på framsidan av en  Android smartphone eller en surfplatta. FPC1150 är rektangulär till sin utformning och mindre än hälften så stor som den tidigare lanserade FPC1020 vilken är tänkt för baksidan av mobila enheter.
Utvecklingen av FPC1150 har varit möjlig tack vare att takten på produktutvecklingen har ökat som ett resultat av samarbetet med Anacatum Design AB, ett svenskt ASIC-utvecklingsföretag som arbetar med analog-digital-omvandlarteknik (ADC) och som nyligen förvärvades av FPC. Tack vare den nätta och attraktiva designen som tagits fram från flera olika paketeringslösningar kommer nu OEM-tillverkare av  Android smartphones att för första gången kunna integrera en fingeravtryckssensor i form av en touchsensor monterad som en hemmaknapp på framsidan av mobilen eller surfplattan, till skillnad från de tidigare lanserade versionerna FPC1020 och FPC1021 som har utformats för att monteras på mobilens eller surfplattans baksida.
För att anpassa touchsensorn till de begränsningar i storlek som startknappen innebär, har nya, mycket avancerade metoder använts för att säkerställa att FPC1150 levererar industriledande prestanda. För en snabb lansering på marknaden och för att behålla den marknadsledande prestandan återanvänder FPC1150 den industriledande sensordesignen från föregångaren FPC1020 och från den nyligen lanserade FPC1021, vilket möjliggör en extremt låg strömförbrukning. Resultatet är en mycket attraktiv, anpassningsbar samt slitstark industridesign. Dessutom innebär touchsensorfunktionen i kombination med den nätta storleken på FPC1150 att funktionen är lätt att använda, vilket gör att OEM-tillverkare av mobila enheter kan använda FPC1150 som startknapp för en säker och enkel användarverifiering. FPC1150 har stöd för operativsystemen Android(TM) och Windows(TM).
Kompletta LGA-prototyper av FPC1150 har tagits fram på FPCs utvecklingsanläggningar och de första leveranserna av prov på denna tekniska lösning påbörjas inom kort. Tack vare den mycket skalbara arkitekturen på FPCs touchsensorteknik, som möjliggör en omfattande återanvändning av FPC1020-tekniken som nu håller på och integreras i kommersiella enheter, kommer massmarknadstillverkningen av FPC1150 att påbörjas redan under tredje kvartalet 2014.
Jörgen Lantto, EVP, CTO och chef för Strategy & Product Management på FPC, kommenterar: - FPC1150 är FPCs hittills mest betydelsefulla produktlansering. Med hjälp av FPC1150 kan OEM-tillverkare av mobiler och surfplattor nu för första gången integrera en touchsensor som en startknapp monterad på framsidan av enheten utan att behöva kompromissa med den industriella designen och ändå leverera den ultimata upplevelsen inom säker användarverifiering. Detta meddelande visar att FPC i allt snabbare takt levererar nya och högst konkurrenskraftiga produkter, och med FPC1150 är vårt mål att säkra och stärka vår position som den globalt ledande leverantören av touchsensorer för OEM-tillverkare av mobiler och surfplattor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar