FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 6 november 2014

Pressmeddelande 140911 ang misstankar om insiderbrott.

Fingerprint Cards AB: Klargörande kring information rörande misstankar om insiderbrott

Med anledning av medias rapportering om misstänkt insiderbrott får Fingerprint Cards göra följande förtydligande.
Fingerprint Cards bekräftar att en tidigare styrelseledamot och aktieägare i bolaget är under utredning för grovt insiderbrott. Därutöver är även bolagets VD under utredning för grovt insiderbrott.
Den uppkomna situationen är djupt beklaglig och vi ser naturligtvis mycket allvarligt på de misstankar som nu riktats mot bolagets VD och den tidigare styrelseledamoten.
Fingerprint Cards har från första stund samarbetat med Ekobrottsmyndigheten i deras utredning och har beslutat att parallellt starta en intern utredning.
I anledning av den uppkomna situationen och i avvaktan på resultatet av den pågående utredningen har styrelsen och VD i samråd beslutat att Jörgen Lantto tillsvidare träder in som tillförordnad VD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar