FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 6 november 2014

Pressmeddelande 141924 ang prognos 2014 & 2015.

FPC sänker prognosen för helåret 2014, ger initial prognos för 2015 samt rapporterar nyckeltal för det tredje kvartalet 2014.

Fingerprint Cards (FPC) sänker försäljningsprognosen för helåret 2014 till 230-330 Mkr. Försäljningen för det fjärde kvartalet prognosticeras i intervallet 100-200 Mkr. Försäljningen under det tredje kvartalet uppgick till 66 Mkr. EBITDA resultatet var -21 Mkr. Orderstocken uppgick till 50 Mkr samt bolagets likviditet uppgick till 190 Mkr vid det tredje kvartalets slut.  Bolagets initiala försäljningsprognos för 2015 är +1 000 Mkr.
Bolaget bedömer att omsättningen för helåret 2014 hamnar i intervallet 230-330 Mkr. Omsättningen för det fjärde kvartalet bedöms hamna i intervallet 100-200 Mkr. Den sänkta försäljningsprognosen beror på att marknadsintroduktionen av ett fåtal betydande smartphones med fingeravtryckssensorer förskjutits till det första halvåret 2015 samt att försäljningen till lanserade produkter hittills inte nått upp till vår förväntade volym.
För 2015 ser bolaget en starkt ökande efterfrågan framför allt på touchsensorer men även för swipesensorer i de lägre prissegmenten av smartphones. Denna starka efterfrågan samt den ökade visibiliteten vi erhållit genom de omfattande kundaktiviteter vi för närvarande genomför, känner bolaget sig konfident med att försäljningen för helåret 2015 kommer överstiga 1 miljard kronor. Bolaget har i dagsläget ej tillräcklig information för att kunna prognostisera påverkan av smarta kort på den totala affärsvolymen för 2015.
Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2014 publiceras i sin helhet som tidigare planerat den 6:e november 2014.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar