FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 20 november 2014

Blogginlägg på Redeye 130621.

Före Microsoft-nyheten kostade en Fingerprint Cards-aktie ca 35 kronor. Motiverar nyheten dagens kurs?
Innan Microsoft-nyheten var förväntningarna kring Fingerprint Cards främst uppbyggda kring framgångar för bolagets linjesensor(swipesensor) och då via CrucialTec:s BTP(biometric trackpad). FPC levererar inte den fullständiga linjesensorpaketeringen till CrucialTec utan enbart tekniken i form av kiselchip. Vad jag erfar ligger priset initialt över 70 cent men vi kan räkna med kraftig priserosion vid större volymer där t ex Samsung knappast skulle betala så mycket mer än 50 cent om de integrerar tekniken i en flaggskeppsmodell. Marknadspriset för den fullständiga linjesensorn ligger dock på ca 2 usd och marknadsförs främst till asiatiska Tier 2-tillverkare.
Microsoft anser däremot att linjesensorer inte håller måttet. De är för komplicerade att använda eftersom du tvingas svepa fingret över sensorn i rätt läge och i rätt hastighet. Microsoft dissar helt enkelt tekniken och vill istället använda touch-sensorer(s.k. areasensorer) eftersom de är mer användarvänliga då du enbart behöver trycka ner fingret vid avläsning. Problemet är att touch-sensorer är väsentligt dyrare, där en av huvudanledningarna är att ytan är betydligt större där den största beståndsdelen består av kisel, som är dyrt.
Fingerprint Cards befintliga touch-sensor, som de marknadsför främst till de kinesiska bankerna, kostar ca 12 – 14 usd. Den sensor som de utvecklar till Microsoft är dock hälften så stor och vd Johan Carlström bedömer att priset initialt kommer att ligga på 5 – 7 usd. Enligt Microsoft kommer volymerna att komma upp i 100-tals miljoner enheter varför de tror att priset kommer att sjunka till ca 4 usd.
Om vi då återgår till förväntningarna före Microsoft-nyheten var de alltså främst uppbyggda på förväntade framgångar för BTP:n innehållande Fingerprint Cards linjesensorteknik vars pris vid stora volymer troligtvis ligger kring 50 cent per enhet. Microsofts planer avseende touch-sensorer indikerar däremot att Fingerprint Cards kommer att kunna erhålla 8 ggr mer betalt per enhet. Detta är knappast något som aktiemarknaden räknat med. Dessutom förväntas inte tekniken enbart integreras i desktops, laptops, tablets och Windows-telefoner utan även i tangentbord, datamöss, skrivare och spelkonsoler vilket troligtvis bidragit till Fingerprint Cards prognos, att ca 1,5 miljarder produkter av konsumentelektronik kommer att säljas med fingeravtrycksläsare år 2016.
Det jag då grubblar över är vilka sensorer mobiltillverkarna kommer att välja till sina flaggskeppsmodeller? Kommer de att föredra billigare och sämre swipe-sensorer eller föredrar de att satsa på kvalitet i form av touch-sensorer? Eftersom mobiltillverkarna är hårt konkurrensutsatta vill de naturligtvis att flaggskeppen skall lanseras med de absolut bästa funktionerna varför vi kan räkna med att sannolikheten är hög för att t ex Galaxy S5 lanseras med en touch-sensor eller åtminstone Galaxy S6. Enbart ett Galaxy-skepp i 50 miljoner sålda exemplar med FPC:s touch-sensor skulle kunna bidra med 1 300 Mkr i försäljning – PANG!
Det jag vill hävda är att möjlighetskartan ritats om rätt rejält tack vare Microsoft-nyheten och att kursuppgången därför kan vara befogad samtidigt som det finns skäl att åtminstone leka med tanken avseende VD:s förväntningar om miljardomsättning i dollar. Det kommer givetvis att finnas konkurrens men Microsoft själva bekräftar ju att Fingerprint Cards är först ut på banan med tekniken varför de också sannolikt kommer att kunna kapa åt sig en avsevärd marknadsandel inom touch-sensorer. Det är ju därför inte förvånande att utländska aktörer nu tankar Fingerprint-aktier.
Det som däremot är uppseendeväckande är naturligtvis Affärsvärldens skandaljournalistik där de gör allt för att försöka tona ner affärspotentialen bl a med prognoser som tycks vara helt tagna ur luften. Angående priset på touch-sensorn hänvisar de t ex till en telekomanalytiker som tror att priset vid stora volymer kommer att sjunka till 1 usd i jämförelse med Microsofts egen bedömning på 4 usd vid volymer på 100-tals miljoner. Rappakalja är bara förnamnet. Dessvärre har AFV dessutom nu fått Dagens Industri som följeslagare varför vi upplevt ett visst säljtryck på aktien de senaste dagarna. Det är inte lätt att ha media emot sig men det är märkligt att ingen ens överhuvudtaget orkar räkna på caset. Det tar vanligtvis 10 - 15 gånger längre tid att knappa in lösenord på din smartphone i jämförelse med PC:n. Det är bara ett argument till att fingeravtryck kommer att bli "mainstream" som Microsoft och bl a PayPal förutspår.
Avslutningsvis klistrar jag in några kommentarer från Microsoft som ger mersmak till midsommarnubben:
”Hallum is hoping OEMs will use the new touch fingerprint sensors in PCs and tablets this year. Principle security program manager Nelly Porter explained the advantages. "We investigated every single biometric trait: face recognition, voice recognition, typing patterns, everything. You want to protect from intruders so the false acceptance rate must be low. You want to allow legitimate users to log in so the false rejection rates must be low. We realised that to make authentication work the only solid technology on the market today is fingerprints."
”Microsoft also expects that companies will embed this technology within their applications by using the provided API. A bank, for example, could create an app that shows your balance with just a password, but requires your fingerprint to withdraw money, thus improving security. Windows 8.1 will have this functionality included in Windows Store, Xbox Music, and Xbox Video to start. ”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar