FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

tisdag 11 november 2014

Pressmeddelande 131210 ang förtydligande.

Fingerprint Cards (FPC) förtydligar pressmeddelande från 6 december 2013.

I anledning av det pressmeddelande som lämnades den 6 december 2013 med avseende på Bloomberg vill bolaget förtydliga att detta avser en bekräftelse på den "design win" som bolaget kommunicerade i pressmeddelande den 28 januari 2013, och där det angavs att lansering av de lösningar som innehåller FPC:s fingavryckssensorer enligt plan skulle ske under andra halvåret 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar