FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

tisdag 11 november 2014

Pressmeddelande 131219 ang FPC flyttas till Mid Cap.

Fingerprint Cards AB: FPCs aktie flyttas upp till Mid Cap i Januari 2014

Pressmeddelande
Göteborg den 19 december 2013

När Nasdaq OMX gör förändringar i de olika börslistorna den 2 januari 2014 flyttas Fingerprint Cards (FPC) aktie upp till Mid Cap. Aktien har aktieticker FING B.

För att kvalificera sig för Mid Cap gäller att börsvärdet skall ha överstigit 150 miljoner Euro under november månad. Bolag med börsvärde överstigande 1 miljard Euro placeras på large caplistan och bolag vars börsvärde understiger 150 miljoner Euro på small caplistan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar