FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

fredag 13 november 2015

Pressmeddelande 151113 ang ägarförändring i Fingerprint Cards AB A-aktier

FINGERPRINT CARDS AB
Ägarförändring i Fingerprint Cards AB A-aktier. (Thomson Reuters ONE)
2015-11-13 08:00

Johan Carlström har idag genom bolag förvärvat 2.92% av aktierna i Sunfloro AB
från Urban Fagerstedt (genom bolag). I och med denna transaktion minskar Urban
Fagerstedts ägande i Sunfloro AB till mindre än 10%, vilket medför att han inte
längre är att betrakta som större ägare i Fingerprint Cards AB.
Urban är genom sin roll som styrelseordförande i Fingerprint Cards AB (publ)
fortsatt insynsperson i detta bolag.

För mer information kontakta:
Urban Fagerstedt, Styrelsens ordförande, Fingerprint Cards AB (publ),
031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar