FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 5 november 2015

Fingerprint tyngst av nykomlingarna

Börs Sammantaget sex aktier väntas gå in i SBX när detta benchmarkindex ompopuleras. Den största indexvikten av de tillkommande väntas Fingerprint Cards få.
Den bedömningen gör SEB i en analys från den 3 november av väntade indexförändringar.
Fingerprint Cards beräknas få en indexvikt i SBX – Nasdaq OMX Stockholm Benchmark Index – på 0,66 procent.
Totalt bedöms 200 miljarder kronor i förvaltat kapital ha SBX som benchmark, men SEB pekar också på att endast en mindre del av detta kan bedömas vara passiv förvaltning. Portföljförändringar efter indexrevidering kan därför ske över en utsträckt period.
Övriga tillskott till index väntas bli Mekonomen med 0,13 procents bedöms indexvikt, Pandox B (0,22), Latour B (0,27), Volvo A (0,55) och Saab B (0,41).
SEB pekar samtidigt på att ICA, Klövern B, Ratos B och Loomis B ligger nära att kunna bli inkluderade. Hur det faller ut beror mycket på om SEB:s beräkning av free-float komponenten, som är en parameter som ingår, sammanfaller med Nasdaqs beräkning.
Ut ur index väntas Rezidor (-0,07), Haldex (-0,12), SSAB B (-0,19) och Nokia (-0,10) falla.
Den nya populationen av index väntas meddelas under andra veckan i november och det kommer sedan i effekt från den 1 december. Rebalansering sker baserat på stängningspriserna den 30 november.
SEB konstaterar även att aktier som varit på väg in i index historiskt överpresterat de som exkluderats med 18,8 procent inför revidering och underpresterat med 4,3 procent under följande fyra veckor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar