FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

tisdag 17 maj 2016

Stockpicker om FPC

Fingerprint Cards aktiekurs har stigit med nära 40% sedan vi i början av februari åter plockade in sensorbolaget bland våra Top Picks. Aktien har dock inte förmått att nå vår riktkurs på 600 kr även om det i april var mycket nära tack vare en kurstopp strax under målkursen (584,5 kr). 
Q1-rapporten gav också en tydlig signal om att värderingen är fortsatt förmånlig och att riktkursen är inom räckhåll. En motsatt åsikt är nämligen svår att motivera då försäljningen jämfört med motsvarande period ifjol ökade med 966% till ca 1,5 Mdr kr vilket även var ca 10% högre än Q4 fjol. 
Tillväxten är alltså fortsatt robust, så även lönsamheten, då en ökad bruttovinst och bruttomarginal förstärkte rörelsemarginalen till 40%, innebärande en vinst per aktie på 7,12 kr. Beaktat att Q1 är ett generellt svagt kvartal för smartphoneindustrin och då marknadstillväxten för fingersensorer samt marknadspositionen för Fingerprint är fortsatt urstark framstår därmed inte årets försäljningsprognos (7 – 8,5 Mdr kr) som särskilt utmanande att uppnå.
 Bolaget sitter nu med ca 1,3 Mdr kr i stridskassa, en summa som dessutom växer snabbt tack vare ett starkt operativt kassaflöde, vilket kommer att ge gott om manöverutrymme till strategiska köp inom den kraftigt växande IoT-sektorn. Det är nämligen på denna tillväxtvåg vi tror att Fingerprint vill surfa vidare efter att smartphonemarknaden mognat och eventuellt också färdas bortom biometrin. 
Förvärvsbaserad tillväxt var inte heller något som ingick i de långsiktiga finansiella mål som nyligen presenterats för perioden 2016 – 2018, vilka bl. a. innehöll en årlig intäktstillväxt på 60% och en rörelsemarginalnivå på minst 35%. Målsättningen är alltså att enbart via organisk tillväxt nå ca 12 Mdr kr i intäkter år 2018. Det motsvarar en genomsnittlig tillväxt på ca 22% per år för 2017 och 2018 om försäljningen för innevarande år landar på 8 Mdr kr. För att få grepp om vad målsättningen innebär och att bolaget har höga ambitioner så motsvarar 12 Mdr kr i intäkter ca 730 miljoner sålda sensorer om vi räknar med ett genomsnittligt pris (ASP) på 2 usd. 
Å andra sidan skulle denna volym endast resultera i en marknadsandel på ca 44% om vi beaktar att marknadsbedömare estimerar att den årliga fingersensormarknaden kommer att överstiga 1,7 miljarder enheter år 2018. Detta skall ställas i relation till att Fingerprint förutspår en marknadsandel (i värde) på 55 – 70% för innevarande år. Vi tror därför att intäktsmålet för 2018 är försiktigt lagt, delvis tack vare att ledningen tidigare visat en förmåga att kommunicera alltför blygsamma prognoser vilka sedermera överträffats. 
Fingerprint har dessutom framgångsrikt utvecklat ett motmedel mot den förväntade priserosion som i praktiken är en naturlag i elektronikindustrin och som riskerar att fälla intäktstillväxten. Detta tack vare lanseringen av avancerade fingersensorer för montering under displayglaset i smartphones och då bolaget klivit högre upp i värdekedjan via utvecklingen av egna algoritmer, en ”anti-spoofing”-funktion och en komplett modullösning anpassad för bl. a. IoT-marknaden. Sammantaget bidrar dessa lösningar till en positiv effekt på ASP. 
Kombinerar vi detta trumfkort med nuvarande försprång gentemot konkurrenterna, förväntad marknadstillväxt och eventuell förvärvsbaserad intäktsökning ser vi därför goda förutsättningar till att utsatta mål överträffas, vilka även omfattar belöningar till aktieägarna, något som redan initierats via ett bemyndigat återköpsprogram. Vi har därtill svårt att se ett ”David och Goliat”-scenario, alltså att någon resurssvag (i jämförelse med Fingerprint) mindre aktör skall kunna förändra konkurrensbilden. Snarare tror vi att en utslagning väntar då utmanarna kommer att få svårt att finna finansiering när de inte lyckas visa en övertygande etablering på marknaden.
Den ständiga frågan är hur länge Fingerprint Cards kommer att få vara kvar som ett fristående bolag. Den avgörande faktorn är sannolikt kopplad till vågmästaren och den röststarke ”twittrande” storägaren Johan Carlströms visioner, vilka vi snarare tror att ha skruvats upp än tonats ner den senaste tiden. 
Vi räknar därför inte ännu med något uppköpsscenario. Däremot ser vi ett fortsatt köpläge i aktien då Fingerprint Cards, baserat på vår prognos för innevarande år, handlas till ett p/e-tal på ca 13. Det är billigt då de finansiella målen indikerar att vinsten per aktie ökar till ca 50 kr för 2018, något vi dessutom tror kan vara i underkant. Vi skulle nämligen inte bli förvånade om ytterligare ett par 5-kronor adderats till vinsten per aktie när väl resultatet annonseras om knappt tre år. 
Om inte förr så skall aktiekursen då nå ett fyrsiffrigt belopp, motsvarande 200 kr efter genomförd split (5:1). Med allt ovan nämnt ser vi samtidigt inget ”hausse”-scenario för aktien på kort sikt. Anledningen är aktiemarknadens tydliga skepticism mot tillväxtförutsättningarna och nuvarande marknadsposition. Därav lämnar vi riktkursen oförändrad men upprepar självfallet vår köprekommendation. ¦
Kim Dahlström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar