FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 5 maj 2016

Årsstämma Fingerprint Cards 2016


IMG_6235 (00000003)
Var: Gothia Towers, Göteborg
När: 4 maj
Vad beslutades: Styrelsen utökas till nio personer (varav två kvinnor), aktien ska splittas och bolaget ska börja återköpa egna aktier.
Vad sa vd i sitt anförande:  Jörgen Lantto beskrev bolagets fantastiska tillväxt det senaste året med olika siffror, bl a antalet lanserade telefonmodeller med sensorer från bolaget: 2 telefoner 2014, 55 telefoner 2015 och hittills i år 41 telefoner och ”tablets”. Bolaget bedömer att marknaden fortsätter att öka kraftigt, dels med förbättrade erbjudanden för smartphones, dels med helt nya segment, såsom smartcards och ”Internet of things”. Bl a har bolaget inlett samarbete med en fordonstillverkare och här ser man för sig många finesser som att man kan betala P-avgift och öppna garagedörren i bilen med sitt fingeravtryck. Den stolthet och optimism som vd utstrålade inför över 800 aktieägare gick inte att ta miste på.
Det saknas dock inte utmaningar. Det görs stora investeringar i forskning och utveckling och då behöver man rekrytera många talanger.  Bolaget har skapat ett ramverk för hållbarhet som bygger på värderingar som ledningen definierat med alla anställda, som handlar om produkterna, hur man gör affärer, förhållningssätt till medarbetare och hur bolaget utnyttjar sina resurser på ett hållbart sätt. En uppförandekod har tagits fram, nästa steg blir att definiera policies och styrdokument på alla områden. Vd utlovade att hållbarhetsmål ska komma senast i årsredovisningen för 2016.
Vad frågade Folksam: Vi gratulerade bolaget till den fantastiska utveckling och uttryckte uppskattning att det följt vår rekommendation och undertecknat FN:s Global Compact. Vi ville veta vilka utmaningar vd ser i hållbarhetsarbetet och om han har identifierat situationer där ett bra hållbarhetsarbete är nödvändigt för att ta en affär.
Vad svarade bolaget:  Vd Jörgen Lantto intygade att hållbarhetsfrågor får allt mer fokus.
Våra kunder tar inte upp hållbarhetsfrågor i dag, men vi vill gärna förekomma de frågeställningar om det som säkert kommer, inte minst när vi breddar affären
Den största utmaningen är att hinna med och prioritera detta samtidigt som man har fullt upp med allt annat. Utmaningen är som med allt annat: Att hinna med allt som är viktigt. ”Vi ska hinna med detta, samtidigt som vi ska prioritera affären. Det går bara om vi dedicerar kraft och energi till det – det är en utmaning att hinna med allt som är viktigt vid snabb tillväxt”, fortsatte han och sade att det i förstone handlar om att få alla medarbetare att acceptera policies. ”Därefter ska vi se till, i steg två, att partners och leverantörer gör det.”
Andra frågor:
De flesta frågorna från publiken gällde den hårdnande konkurrensen. Jörgen Lantto beskrev hur biometri är en stor och kraftigt växande marknad, som attraherar många bolag.
Det är fler som vill finnas med än som har förmågan att lyckas.
Kunder vill inte vara beroende av en leverantör men samtidigt vill de inte kompromissa med kvalitén. Så för Fingerprints gäller att fortsätta att ständigt utveckla produkterna för att behålla försprånget.  Vi måste göra nya insatser varje dag när vi kommer till jobbet, sa vd.
Övrigt:
Storägaren Magnus Unger tyckte att missunnsamhet har präglat medias bilden av bolaget. Kommunikation är en väldigt, väldigt viktig del, och det är inte bolagets bästa gren, sa han och rekommenderade
att en person med gedigen erfarenhet och skicklighet på kommunikationsområdet anställs. Vd svarade glatt att man nu rekryterar en kommunikationschef och hoppas på många ansökningar.
Magnus Unger gillade inte utökningen av styrelsen till nio personer.
”Ju fler kockar desto sämre soppa”, sa han med adress till valberedningen. Fem-sju är lagom, åtta är på gränsen, sa han. (Åtta är de i Lundin Petroleums styrelse, där han är ledamot, så han bör veta.)
De nya ledamöterna omfattar flera olika branscherfarenheter, bland annat medicinteknik (Åsa Hedin), halvledar- och bilindustrin (Peter Carlsson), mjukvarubolag inom resebranschen (Michael Hallén), samt allmän verksamhets- och affärsutveckling, bland annat ”ett konsultuppdrag åt Fingerprint som handlar om saker som ni kommer att titta på längre fram i tiden” (Tomas Mikaelsson), skriver Nyhetsbyrån Direkt.
Tweets från stämman:
Väntar på att #Fingerprints #årsstämma ska börja. Fler danskar och folk under 30 än på genomsnittsstämman
#Fingerprints avslutade 2015 med 1 miljard kr i kassan ”på svenskt bankkonto” säger vd och får spontana applåder
#Fingerprints ska bli en del av den uppkopplade bilen, men långa utvecklingscykler  i fordonsindustrin gör att det dröjer några år
Frågestunden vid #Fingerprints #årsstämma slut. De flesta frågor gällde ökad konkurrens. Den möts med ständigt förbättrade produkter, sa vd
Styrelseledamot Lars Söderfjell redogör för de nya finansiella målen för 2016-2018. Mål är osäkrare än prognoser, understryker han
#Fingerprints ska vara nr 1 i alla vertikaler som man väljer att satsa på, finns ingen anledning att gå för något annat säger Söderfjell
Fyra föreslagna ledamöter presenterar sig. mycket kompetens kommer in i styrelsen
@Etikkatten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar