FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

onsdag 11 maj 2016

Fingerprint om nya strategin

Publicerad 2016-05-11 14:55
Fingerprints vd Jörgen Lantto.
"Fingerprint Cards nylanserade biometriska modullösning FPC-BM är en strategisk viktig produkt och ett första steg mot nya marknadssegment."
Det säger FPC:s vd Jörgen Lantto till Nyhetsbyrån Direkt.
"Det är strategiskt viktigt för oss, eftersom det är vårt första erbjudande som är med och börjar skapa den här marknaden", säger han.
Annons:
FPC-BM riktar sig mot användning för en rad nya applikationer inom områden som passersystem, industri, medicinteknik, fordonsindustri samt sakernas internet (IoT).
Jörgen Lantto upprepar den tidigare kommunicerade bedömningen om att de nya segmenten inte kommer att göra något stort avtryck i bolagets resultaträkning i år.
"Men när vi tittar på 2017, 2018 och 2019 tror vi att den här typen av lösningar kommer att utgöra en allt större del", säger han.
Eftersom marknaden för biometriska identifieringslösningar för segment utanför telefoner är i tidig fas vet inte heller Fingerprint Cards hur snabbt eller exakt på vilket sätt utvecklingen kommer att ske.
"Vi tror ju att tillämpningsområdena för vår teknologi är mycket bredare än telefoner. Man måste börja någonstans, och sedan låta kunderna börja tillämpa teknologin på ett enkelt sätt", säger Jörgen Lantto.
Han förklarar att den nya modulen erbjuder kunderna en komplett lösning för segment som kanske inte annars har de forsknings- och utvecklingsresurser som volymindustrier som telefontillverkarna har.
När det gäller biometriska identifieringslösningar i telefoner kan man dra nytta av den teknik som finns i övrigt i telefonen och därmed har ett bra utrymme att applicera mjukvara.
"Men när man sedan ska in i IoT och bilindustrin, handlar det om segment där förutsättningarna är annorlunda och vi måste anpassa erbjudandena till de miljöerna", säger han.
Den nya modulprodukten FPC-BM kommer att ha ett högre försäljningspris än en separat sensorprodukt och själva bruttovinsten för produkten är högre i absoluta tal. Samtidigt kommer volymerna, i alla fall initialt, att vara mycket lägre än telefonsensorerna, förklarar Jörgen Lantto.
Han framhåller dock att Fingerprint Cards kan gynnas av skalfördelar när marknaden breddas från telefoner till andra segment.
"Skälet till att vi är övertygade om att vi är så välpositionerade inom de nya segmenten är att vi kan återanvända vår utveckling som vi gör inom telefoner. Den absoluta majoriteten av vår utvecklingskostnad för FPC-BM är redan tidigare betald eftersom vi återanvänder sensortekniken från smartphones. Därför kan det här bli en väldigt lönsam affär över tiden", säger Jörgen Lantto.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar