FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

onsdag 4 maj 2016

Jan Wäreby - nyvald styrelseordförande

GÖTEBORG (Direkt) Bolagsstyrning och ordnad, lönsam uppskalning av ett tillväxtbolag tillhör Fingerprints nya styrelseordförandes främsta kvalifikationer och erfarenheter från Ericsson.Det säger Jan Wäreby, nyvald styrelseordförande i Fingerprint Cards och snart pensionerad försäljningschef i Ericsson, till Nyhetsbyrån Direkt efter onsdagens årsstämma i Göteborg.

"Volymerna har mer än tiofaldigats förra året, och bolaget går mot att plötsligt bli ett globalt storföretag. Då är det väldigt mycket bolagsstyrningsprocess, och man behöver kunna skala på ett organiserat och givetvis också lönsamt sätt", säger han, och nämner att han suttit i "ett antal" styrelser inom Ericsson och "kört ett antal" operativa enheter.

"Det är allt från operativa frågor, löne- och personalfrågor, kompetensfrågor, det spektrumet", fortsätter han, och nämner sedan sin erfarenhet av just mobiltelefonbranschen från Ericsson.

"Jag var dels med när vi omstrukturerade Ericssons telefoner, och sedan när vi bildade Sony Ericsson", säger han, och beskriver det sistnämnda som en "startup".

"Vi startade med ett varumärke från scratch, med ny organisation i form av två team som vi satte ihop, och byggde det till en succé: det var världens näst största varumärke på telefoner med, tror jag, tio procents marknadsandel eller något sådant."

Angående hur mycket tid han kommer att ägna åt ordförandeuppdraget säger han att det kan handla om någon dag i veckan:

"Exakt hur mycket det blir får visa sig, men en första bedömning: någon dag i veckan."

Jan Wäreby är även nominerad till en styrelseplats i Tobii, men har därutöver inga uppdrag planerade.

Ericssons försäljnings- och vinsttillväxt har de senaste åren varit relativt blygsam jämfört med Fingerprints. Att Jan Wäreby lämnar Ericsson för ett mer tidkrävande ordförandeuppdrag i Fingerprint än vad det var fråga om när han var vanlig ledamot - han valdes in i fjol - handlar inte om att överge ett företag på fallrepet till förmån för ett med ljusare tillväxtutsikter, försäkrar han:

"Nej då, Ericssonjobbet är ett operativt jobb med ett 60-årsavtal, så det är ett vanligt praktiskt åldersstreck så att säga", säger han, och tillägger att han under sina 36 år på Ericsson har varit med i både upp- och nedgångar.

"Jag har ju varit kvar av en anledning i Ericsson, och när vi firade vår 140-årsdag nyligen sade vi att nummer ett var att fira 140 år, men det handlade också om att sikta på nästa 140 år."

Som styrelseordförande har Jan Wäreby att hantera utdelnings- och kapitalåterföringsfrågor i Fingerprint Cards, något som ska göras årligen inför varje årsstämma. Han vill dock inte indikera något om vad han ser som en lämplig utdelningsandel på sikt.

"Nej, det vore fel av mig att göra det. Det är en fråga om var i sin utveckling ett bolag befinner sig. Nu är vi i en kraftig expansionsfas och behöver pengar för att återinvestera i tillväxt i bolaget. Vi måste också ha en beredskap för bolagsköp."

Martin Lindgren +46 8 5191 7920
Nyhetsbyrån Direkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar