FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

onsdag 11 maj 2016

FPC lanserar komplett biometrisk modul - FPC-BM

Fingerprint Cards (FPC) lanserar FPC-BM - en komplett biometrisk modullösning med en kompakt formfaktor. Med FPC-BM kan FPC:s världsledande kapacitiva fingeravtrycksteknologi användas för en rad nya applikationer, inom områden som passersystem, industri, medicinteknik, fordonsindustri samt sakernas internet (IoT).
Modulen är en inbyggd biometrisk fingeravtryckslösning - färdig att användas direkt vid leverans - med en robust fingeravtryckssensor från FPC tillsammans med en biometrisk processor samt lagring av fingeravtryckstemplate. Lösningen kan användas fristående eller kopplad till ett värd-system som en enkelt integrerad, inbyggd lösning. Enkla seriella kommandon används för att registrera och verifiera.
FPC-BM kompletterar FPC:s befintliga utbud av inbyggda lösningar och är kompatibel med de populära touchsensorerna FPC1020 och FPC1021 samt den välkända sensorn FPC1011. En konfiguration finns med IP67-klassning (damm- och vattentät), vilket gör att FPC-BM även lämpar sig för krävande industrimiljöer samt för alla väderleksförhållanden. Därmed finns totalt fyra FPC-BM konfigurationer, väl anpassade för marknadens krav. 
Jörgen Lantto, VD för FPC, kommenterar: "I och med introduktionen av den biometriska modulen FPC-BM visar FPC ett fortsatt engagemang för att utöka antalet användningsområden inom samtliga marknadssegment för våra sensorer, mjukvara och teknologi.Därmed stärker FPC sin ställning inom dessa marknadssegment, där vi ser positiva indikationer på en ökad global efterfrågan vad gäller inbyggda biometriska lösningar."
FPC-BM kombinerar överlägsen prestanda med högkvalitativa komponenter för att erbjuda en universell inbyggd lösning för ökad säkerhet och användarvänlighet. Produkten är för närvarande i slutskedet av kommersialiseringsfasen och kommer att vara färdig för massproduktion under andra kvartalet 2016. De första kommersiella applikationerna med FPC-BM förväntas under tredje kvartalet 2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar