FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 5 maj 2016

FPCs långsiktiga finansiella mål

STOCKHOLM (Direkt) Fingerprint Cards långsiktiga finansiella mål baseras på de antaganden kring marknadsutvecklingen som bolaget tidigare talat om, vilka antar att andra segment än smartphones står för en stor del av volymen under 2018.

"Vi har ju pratat om en totalmarknad på omkring 600 miljoner enheter i år, drygt 1 miljard enheter 2017 och 1,7 miljarder enheter 2018", säger Fingerprint Cards vd Jörgen Lantto till Nyhetsbyrån Direkt.

Fingerprint Cards påpekar att marknadsbedömningen antar en fortsatt stark tillväxt för smartphonessegmentet 2017 och 2018.

"Huvuddelen av 2016 års marknad utgörs av smartphones och den ska växa till nästan 1 miljard enheter nästa år och drygt 1,2 miljarder enheter 2018. Då har vi uppnått en 85-procentig penetration", säger han.

Just hur marknaden för fingeravtryckssensorer utvecklas är ett av de främsta osäkerhetsmomenten i Fingerprint Cards långsiktiga finansiella mål.

"Det finns risker i många delar av våra bedömningar, till att börja med hur stor marknaden är och vad vår konkurrensposition är. Timingen är en sak som man inte helt förfogar över och det är en osäkerhet", säger Jörgen Lantto.

Fingerprint har tagit hänsyn till ett ökat konkurrenstryck både vad gäller tillväxt och marginalantaganden. Bolaget vill dock inte kommentera exakt vilka antaganden kring hur stor marknadsandel som har byggts in i sina mål.

"I princip har konkurrensen funnits där hela tiden. Det är olika konkurrens i olika segment, där inte alla aktörer kan konkurrera i alla segment", kommenterar Jörgen Lantto.

För 2016 har Fingerprint Cards bedömt att bolagets marknadsandel ska öka till 55-70 procent av den adresserbara marknaden (exklusive Apple), jämfört med en motsvarande andel på 45 procent 2015.

Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar