FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 5 maj 2016

FPCs ambitiösa finansiella mål

STOCKHOLM (Direkt) Fingerprint Cards långsiktiga finansiella mål överträffade analytikernas förväntningar, enligt en rad snabbkommentarer. Målen beskrivs emellertid i olika ordalag av analytikerna.Handelsbanken, som har en köprekommendation på aktien, kallar de nya målen för "aggressiva men väl balanserade".

SHB konstaterar att FPC:s mål för intäkterna 2018 (indirekt cirka 12 miljarder kronor) ligger 41 procent högre än SME-konsensus och vad gäller rörelseresultatet ligger målet 61 procent högre än analytikernas gällande snittprognos.

ABG, som har en säljrekommendation på FPC-aktien, har en betydligt mindre optimistisk syn på Fingerprint Cards framtida möjligheter än vad bolagets ledning och styrelse har.

ABG hänvisar i sitt basscenario bland annat till tvivel kring Fingerprint Cards förmåga att stå emot en väntad kraftig prispress och möjlighet att bibehålla en tvåsiffrig lönsamhet.

Enligt ABG skulle FPC:s tillväxtambitioner kunna översättas till cirka 100 procent smartphonepenetration och en 50-procentig volymandel 2018, vilket av ABG bedöms som förvånansvärt höga siffror.

Redeye anser dock inte att FPC:s mål är överraskande. I sin senaste analys antog Redeye en genomsnittlig årlig intäktstillväxt för Fingerprint Cards på 55 procent för perioden 2015-2018 och ebit-marginaler på mellan 36 och 40 procent.

"Vi anser att målen inte är ett uttryck för svaga förhoppningar och drömmar, utan snarare mycket rimliga mål som bolaget känner sig säkert på att nå", skriver Redeye.

Vid 10.10-tiden hade Fingerprint Cards stigit 3,2 procent till 509 kronor på Stockholmsbörsen, efter att under morgonhandeln som högst handlats till 513 kronor.

http://i.direkt.se/160504/527380101.png

Källa: Infront

Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar