FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

måndag 10 oktober 2016

Jag är en långsiktig huvudägare - Carlström

STOCKHOLM (Direkt) Fingerprint Cards storägare Johan Carlström tycker att det är en bra tidpunkt att lämna sin anställning som affärsutvecklare i bolaget. Nu ska han ägna sig åt att vara storägare i bolaget samt börja titta på andra investeringar. 
Det säger han till Nyhetsbyrån Direkt. 
Varför slutar du nu?
Det är bra timing. Jag känner mig trygg med vår nye vd Christian Fredrikson. Jag har varit delaktig i rekryteringsprocessen och har stort förtroende för Christian och gillar honom som person. Dessutom finns det nu en ny styrelse på plats med bredare kompetens och erfarenhet, säger han.
Johan Carlström förklarar också att han har andra engagemang utanför Fingerprint Cards, som har tagit alltmer tid och kräver ett större fokus.
Jag har en massa andra engagemang, där jag tidigare har tvingats tacka nej till bortåt 20 investeringar för att jag inte har haft tid. Jag har inte gjort någon extern bolagsinvestering ännu, men jag kommer framöver att titta på några möjligheter, säger han.
Ändrar det här din syn på ditt ägande i FPC? 
Absolut inte, jag är långsiktig huvudägare i Fingerprint Cards. Jag har hittills inte hittat någon bättre investering. 
Hur mycket äger du i Fingerprint Cards nu?
Jag är huvudägare i Sunfloro som äger samtliga A-aktier, sedan äger jag väldigt många B-aktier, säger han utan att vilja uppge hur stort innehav han har. 
Enligt tjänsten Holdings ägardata står Sunfloro som ägare till 6 miljoner A-aktier, motsvarande 15,9 procent av rösterna i bolaget. 
Kommer du att sälja av en del av ditt innehav nu?
Inte vad jag har planerat.
Behöver du sälja i FPC om du fastnar för ett av de andra investeringsförslagen?
Inte nödvändigtvis. Jag har andra tillgångar samt tillgång till finansiering.
Johan Carlström har samma svar som Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson kring varför han slutar som affärsutvecklare i företaget. 
Jag har absolut inte fått sparken. Det är en överenskommelse som jag och FPC har träffat, säger han.
Varför har du fått ett avgångsvederlag om 36 månadslöner, eller 10,9 miljoner kronor?
Det kan väl bero på att jag har varit en av de som har varit med längst i bolaget. När jag började på bolaget som vd var vi tolv anställda, varav sex stycken arbetar kvar i dag, med ett marknadsvärde på 68 miljoner kronor och nu har det utvecklats till ett marknadsvärde om drygt 30 miljarder kronor. 
För drygt ett år sedan väckte Ekobrottsmyndigheten åtal mot bland andra Johan Carlström för grovt insiderbrott. I förra veckan polisanmälde dessutom Ekobrottsmyndigheten Johan Carlström för misstänkt förtal, med hänvisning till att han sagts twittra anklagelser om att en åklagare på Ekobrottsmyndigheten gjort sig skyldig till brott.
Har den kommande rättegången lett till några diskussioner eller påpekanden från företaget om att det vore passande att du avgick nu?
Några sådana diskussioner har vi inte haft. Men det är mitt ansvar som entreprenör och nyskapare av bolaget Fingerprint Cards att när jag fattar beslut ta in i mitt beslutsunderlag vad som är bäst för bolaget, medarbetarna, kunderna, aktieägare, min familj och mig. Fingerprint Cards är i mångt och mycket min baby och jag känner mycket starkt för bolagets väl och ve. Jag vill bara bolagets bästa, säger han.
Rättegången, där bland andra Johan Carlström har åtalats för grovt insiderbrott, inleds den 24 april 2017. 
Det är klart att förberedelser inför den kommer att ta delar av min tid, men kanske mer tid nästa år, säger Johan Carlström.
Han påpekar att han, oberoende av rättegången, förr eller senare skulle ha lämnat sin operativa roll i FPC.
Ja, det hade enbart varit en tidsfråga. Jag hade inte planerat att vara kvar i bolaget någon lång tid framöver, säger han.
När du ser på FPC, vad är det viktigaste för bolaget de kommande tre åren?
En fortsatt kraftig tillväxt omsättningsmässigt och resultatmässigt. Försvarande av en världsledande marknadsposition. Men marknadsandelarna är så pass höga nu inom ett segment att det långsiktigt är mycket svårt att försvara nuvarande 70-80 procent (exklusive Apple). Efter 2018 kan fortsatt stark tillväxt framför allt skapas i nya vertikaler. Det är bland annat därför styrelsen har rekryterat Christian Fredrikson för att exekvera denna kraftiga fortsatta tillväxtstrategi.
Vilka vertikaler är viktigast?
Det är framförallt kort som verkar ta viss fart under 2017 och framåt samt något senare automotive, IoT (uppkopplade saker, reds anm) och medtech. Det finns även bra tillväxtmöjligheter framgent genom att adressera nya produktkategorier som exempelvis PC, spelkonsoler, kameror och fjärrkontroller, säger Johan Carlström.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar