FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

onsdag 26 oktober 2016

Värderingen avskräcker i Fingerprint Cards

Aktieanalys Bolaget Fingerprint Cards aktie har stigit med mer än 1 000 procent det senaste året. Torsdagens kvartalsrapport ger tyvärr inte något stöd för den uppgången.

Det är onekligen så att Fingerprint är ett av börsens mest upphaussade bolag. De ingredienser som behövs för att nå dit är dels en säljande företagsledning, dels en grupp extremt hängivna aktieägare som fått blodad tand på aktien och förväntar sig mer efter en rejäl kursuppgång. I Fingerprints fall finns båda.
Men gång på gång har företagsledningen med vd Johan Carlström i spetsen fått skjuta vinsterna på framtiden. Så sent som i början av augusti gick företaget ut och sänkte försäljningsprognosen kraftigt.
Det tidigare intervallet på mellan 130-190 miljoner kronor sänktes till ett intervall på mellan 80-110 miljoner kronor. Om vi utgår från den genomsnittliga prognosen var nedjusteringen hela 40 procent.
Att komma med en så pass kraftig nedjustering i början av augusti väcker onekligen frågor om företagets förmåga att lämna tillförlitliga prognoser. Marknadens reaktion på vinstvarningen var otroligt nog att handla upp aktien med närmare 10 procent.
Förklaringen till den nedjusterade helårsprognosen anges vara att ett antal projekt med företagets så kallade linjesensorteknologi blivit försenat från det andra halvåret 2013 till det första halvåret 2014. Som en ytterligare orsak anges att företagets OEM-kunder (underleverantörer som i sin tur säljer komponenterna vidare till industrikunder) valt att utvärdera areasensorer som ett alternativ till linjesensorer, vilket försenar lanseringen med 6-12 månader. Företaget uppger att försäljningsvärdet av areasensorer är 6-8 gånger högre än för linjesensorer.
För årets andra kvartal uppgick försäljningen till 20,6 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en obefintlig försäljning under samm kvartal i fjol och på 10,3 miljoner kronor för helåret 2012. Rörelseförlusten uppgick för perioden till 5,3 miljoner kronor, vilket var en förbättring jämfört med förlusten på 10 miljoner kronor för det andra kvartalet år 2012.
Orderstocken uppgick till 27,9 miljoner kronor vid utgången av kvartalet, vilket kan jämföras med 46,3 miljoner kronor för motsvarande period år 2012.
Företagets tillväxtmål är minst sagt offensiva. År 2015 räknar företaget med att 30 procent av alla smartphones kommer att ha sensorbaserad biometri, alltså fingaravtrycksavkänning.
Företagets ambition är att ta 20 procent av världsmarknaden inom detta segment.
Till marknaden för smartphones kommer även marknaden för touchsensorer för bland annat laptops, tangentbord, pekdon, tablets, samt spelkonsoler. Det är med andra ord ingen tvekan om att det finns en stor potentiell marknad de kommande åren.
Att företagets produkt är bra råder det heller inga tvivel om. Under det senaste året har företaget tagit hem ett antal så kallade design wins, vilket innebär att potentiella kundföretag pekat ut Fingerprints produkter som de bästa. Än så länge har dock dessa inte materialiserats i några större order.
Samtidigt är det rimligt att anta att en kraftigt växande marknad kommer att pressa priset på sensorer. En ytterligare riskfaktor är att Fingerprint inte har någon egen produktion.
Här ställs det stora krav på att hitta underleverantörer som kan hantera en kraftigt ökad volym, leverera i tid samt sist men inte minst kvalitetssäkra produktionen.
Om marknaden utvecklas i den takt som Fingerprint förutser kommer det också att medföra att nya konkurrenter dyker upp på marknaden. Fingerprint har ett stort antal patent som skyddar tekniken. Hur heltäckande dessa är går inte att svara på. Ett eventuellt patentintrång leder dessutom till långa och kostsamma rättsprocesser.
En ytterligare fråga som aktieägarna bör ställa sig är följande. Om Fingerprints teknologi är överlägsen samtidigt som marknaden kommer att formligen explodera, varför har då inte Fingerprint blivit uppköpt? För ett företag som till exempel Microsoft skulle ett bud motsvara mer eller mindre en avrundningsdifferens på kontot.
Så till värderingen av företaget. Efter en uppgång på över 1 000 procent under det senaste året har nu företaget ett marknadsvärde på närmare 2,4 miljarder kronor.
Enligt vd Johan Carlström finns det goda möjligheter att företaget under nästa år kommer att visa positiva siffror, med beaktande av tidigare prognossäkerhet från företaget så återstår detta att se.
Om vi tittar på värderingen av teknologiföretag på börsen kan vi jämföra värderingen av Axis, som är marknadsledande på digitala övervakningskameror. Axis värderas till ett p/e-tal på 17 för nästa år samt 14 för år 2015.
En liknande värdering för Fingerprint skulle innebära att företaget redovisar ett resultat efter skatt på 140 respektive 169 miljoner kronor för åren 2014 respektive år 2015. Vi ser det som högst tveksamt att Fingerprint kommer att leverera vinster i den nivån de närmaste åren.
Vår rekommendation blir därmed att stå utanför aktien till dess att tydliga tecken finns på att såväl försäljning som lönsamhet förbättras kraftigt. Det är viktigt att återigen poängtera att med ett börsvärde på närmare 2,4 miljarder är en mycket stark resultatutveckling redan inprisad i kursen. Vår rekommendation blir därmed Sälj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar