"FPC växte 1145% 2015, gissningsvis 148-170% i år & 50-80% nästa år", skriver han.
Gissningen ligger betydligt över SME Direkts konsensus per den 28 juli: enligt detta väntar sig analytikerna en försäljningstillväxt på 16 procent 2017.
Med användning av medelpunkten i Johan Carlströms gissade intervall skulle omsättningen för Fingerprint Cards år 2017 landa på 12,4 miljarder kronor, nästan 40 procent mer än konsensusestimatet på 8,9 miljarder kronor för samma sak.
Tillväxten i år spås enligt SME Direkt bli 165 procent, vilket alltså är mer i linje med, och till och med något högre än intervallmittpunkten i, storägarens gissning.
Fingerprint Cards siktar enligt en i början av maj tillkännagiven målsättning på att dess intäkter ska ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 60 procent från 2016 till 2018.
Med den då liggande tillväxtprognosen för 2016, cirka 167 procent räknat på mittpunkten i intervallet 7-8,5 miljarder kronor, innebär målsättningen att tillväxttakten 2017-2018 skulle ligga på i genomsnitt 24 procent per år.
Nyhetsbyrån Direkt har sökt Johan Carlström för en kommentar.