FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

måndag 10 oktober 2016

Fingerprint mognar när Janus lämnar

Om det nu är möjligt att ge Janusansiktet ett ansikte är det en träffande beskrivning av vad Johan Carlström har gjort.

Å ena sidan har han bjudit på ett förvandlingsnummer utan motstycke där Fingerprint Cards har gått från att vara ett litet bortglömt och nedläggningshotat Göteborgsbolag till att bli världsdominant inom fingersensorer till mobiltelefonindustrin. Sedan han kom in som storägare och vd i bolaget för sju år sedan har omsättningen ökat från 28 miljoner kronor till 7,8 miljarder kronor i år. Börsvärdet har under tiden gått från knappt 70 Mkr till över 30 miljarder kronor.
Men samtidigt som Johan Carlström har skrivit ett av de mest intressanta kapitlen i svensk industrihistoria har brottsmisstankar och sedermera åtal om insiderbrott kastat en lång skugga över bolaget.
Även om Fingerprint Cards det senaste året har haft en exceptionell utveckling och lyfts in i börsens finindex OMXS30 lyser de institutionella ägarna med sin frånvaro och aktien handlas fortfarande som om bolaget bedriver någon slags vilda västern-verksamhet. 
Med Johan Carlström ute ur bilden blir Fingerprint Cards ett mindre kontroversiellt bolag, där fokus kan riktas mot prestation i stället för person. Det återstår att se om misstänkliggörandet som finns kring bolaget kommer att minska och om detta öppnar upp för att institutionerna ska acceptera Fingerprint Cards som ett legitimt börsbolag. 
Mot bilden av den insideråtalade Johan Carlström står bilden av entreprenören Johan Carlström. Han är troligen en av de mest erfarna och kunniga personerna inom fingersensorbranschen globalt. Att Fingerprints aktieägare betalar ett avgångsvederlag på knappt 11 Mkr och förlorar honom som affärsutvecklare är sannolikt inte odelat positivt operativt sett. 
Däremot är det ett nödvändigt beslut och ytterligare ett tecken på att bolaget ömsat skinn och övergått från att drivas som ett entreprenörsdrivet företag till ett mer moget börsbolag.
* Janus är en mångfasetterad gud i romersk mytologi. Han öppnar och stänger himlaljusets portar och avbildas därför med två ansikten, ett som blickar in i framtiden och ett som ser tillbaka in i det förflutna. Hans två ansikten har senare kommit att tolkas som att han har en förrädisk natur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar