FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

måndag 10 oktober 2016

Ett inlägg om JC på Avanzas forum

Tyvärr är det förmodligen rätt och bra att JC lämnar sitt uppdrag som affärsutvecklare och därmed sin position i ledningsgruppen. Han har på ett fenomenalt sätt starkt bidragit till den fantastiska utveckling FPC uppvisat och kommer fortsätta uppvisa. Johan är redan historisk i detta! Den som påstår annat vet inte särskilt mycket om den långa marschen fram till dagens stora erövringståg i en global, snårig och ”farlig” företagsdjungel. 

JC har på senare tid kommit – och placerat sig - i fokus på sätt som i alla fall inte stärkt förtroendet för ledningen av FPC. Som storägare och med anställnign som Affärsutvecklare har FPC fått en skugga av misstro till sin långsiktiga seriositet över sig. Det skapar viss bad-will kring företaget,... hur man än vänder och vrider på kuttingen.

Detta har inte varit i aktieägarnas intresse. Jag är inte förvånad om denna dag inleder en långsiktig trend av uppvärdering av FPC. Likaså tror jag det kan bidra till att kreativiteten i det innovativa klimatet inom företaget får en boost. 

Ledarskapets kultur sipprar alltid ned i en organisation. Jag utgår från att ledarskapskulturen blir mera harmonisk och frigör ytterligare dynamik. Det kan mycket väl leda till allt starkare innovationskraft och befästa företagets mycket starka positionering i marknaden. 

Att JC i och med detta steg skulle vara inne på att avveckla – eller märkbart minska - sitt aktieinnhav har jag svårt att tro. Om så sker torde det möjligen vara så att han funnit annat utmanande och spännande utvecklingsprojekt att investera i. I så fall önskar jag honom lycka till! 

Tack för din fantastiska insats i FPC Johan! Du är med kraftig relief inskriven i FPC historiebok och berättelsen om den enastående Svenska uppstickaren!

Vänligen / Stubben

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar