FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

lördag 30 april 2016

Svag rapport från Synaptics

STOCKHOLM (Direkt) Amerikanska Synaptics, som levererar flertalet produkter till telefon- och pc-tillverkare och bland annat konkurrerar med Fingerprint Cards inom fingersensorer, hänvisar sitt svaga kvartalsresultat (januari-mars) till en avsevärd nedgång i efterfrågan inom högprissegmentet på smartphonemarknaden i mars. Efterfrågan var särskilt svag på bolagets så kallade display driver-lösningar.Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

Med tanke på magnituden av efterfrågenedgången som bolaget såg sent under kvartalet, det nuvarande makroläget och befintliga lager, har Synaptics antagit en försiktig hållning till guidningen kring det fjärde kvartal (april-juni), meddelade bolaget.

Synaptics vd Rick Bergman räknar med att produkterna som finns i den befintliga leveranskedjan kommer att räcka till för att möta den minskade efterfrågan på bolagets display driver-produkter från tillverkare av smartphones i högprissegmentet.

"Oaktat den här kortsiktiga pausen i vår intäktstillväxt, uppnådde vi flertalet viktiga milstolpar inklusive rekordstora kvartalsintäkter från våra fingeravtrycksidentifieringsprodukter, tvåsiffriga design-ins av våra fingeravtrycksidentifieringsprodukter med nya kunder i Asien och marknadsproduktion av våra nya TDDI-produkter", heter det i rapporten.

Bolaget räknar med att se en återgång till mer normala säsongsmönster i tillväxten under andra halvan av kalenderåret.

Synaptics intäkter uppgick till 403 miljoner dollar i det tredje kvartalet (januari-mars), en minskning med 16 procent.

Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar