FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

lördag 2 april 2016

Penetration av sensorer drivs på av fallande ASP & mobila betalningar

Den amerikanska storbanken JP Morgan ser en fortsatt starkt växande marknad för fingeravtryckssensorer i smartphones. Penetrationen utanför Apple väntas öka från 15 procent under förra året till 35 procent i år för att nå 70 procent 2018. Det framgår av en analys daterad den 31 mars.

Sett till intäkter förväntar sig JP Morgan att sensormarknaden närapå fördubblas från 2,7 miljarder dollar 2015 till 4,8 miljarder dollar 2018.

Bland faktorer för den ökade penetrationen pekar banken ut fallande genomsnittspriser, ASP, på sensormoduler, ett allt mer moget ekosystem för mobila betalningar och ett inbyggt stöd från Android 6.0. Kinesiska smartphonetillverkare bedöms sannolikt vara aggressiva med att införa sensorer allt längre ned på prisskalan under 2016.

Samtidigt pekar JP Morgan på att konkurrensen blir tuffare under året. Fingerprint Cards dominerade den kinesiska marknaden förra året, men i år bedöms företaget utmanas av flera aktörer som Goodix, Synaptics, FocalTech, Egis, Elan och Silead. Samtidigt nämner JP Morgan att trots en risk för tappade marknadsandelar i Kina så kan Fingerprint Cards leverera en stark tillväxt då den övergripande marknaden expanderar.

Även bland modultillverkarna väntas konkurrensen intensifieras. Under 2015 tog CrucialTec täten följt av O-Film och det sistnämnda bolaget expanderar nu sin kapacitet rejält till 20 miljoner enheter per månad från mitten av 2016. Det tillsammans med nya aktörer som Q-Tech, Truly, TPK och GIS innebär en konkurrenssituation där modulpriserna faller 20 procent i årstakt, från 6,5 dollar förra året till 5,2 dollar under 2016.

De fallande priserna ses dock inte som något ensidigt negativt utan snarare en av de faktorer som leder till en ökad penetration i telefoner även i mellan- och budgetsegmentet.

Prisnedgången väntas därefter mattas av successivt 2017-2020 i takt med nya lösningar som sensor under glas. JP Morgan har i sin analys inte med några estimat gällande prisnedgång på själva sensorerna, som tillverkas av företag som Fingerprint Cards, Synaptics, Goodix med flera. Fokus är i stället på hela modulpriset där det även ingår algoritm, paketering, beläggning av glas, keramik med mera.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se, 0701-15 39 64
Nyhetsbyrån Finwire

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar