FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 7 april 2016

Pressmeddelande 160407 ang FPC introducerar förbättrad algoritm för smartphones

Fingerprint Cards (FPC) introducerar en förbättrad algoritm som är optimerad för smartphonesegmentet. Algoritmen drar nytta av den marknadsledande bildkvalitén hos FPC:s fingeravtryckssensorer för att leverera branschledande biometrisk prestanda och oöverträffad säkerhet. 
Som en följd av bolagets kontinuerliga insatser inom FoU lanserar FPC nu en förbättrad algoritm för tillverkare av mobila enheter, applicerbar för alla touchsensorer i FPC:s produktportfölj. Algoritmen drar nytta av FPC:s marknadsledande bildkvalitet och är speciellt optimerad för snabb exekvering på smartphone-plattformar. Algoritmen möjliggör förbättrad biometrisk prestanda som snabbare verifieringstid i kombination med en högre robust- och säkerhetsnivå.  Detta gör det möjligt för smartphonetillverkare att förbättra säkerheten vid fingeravtrycksverifiering utan att försämra enkelheten.
Som tidigare kommunicerats har FPC även introducerat en lösning som kan detektera s.k. spoofs, även kallade ”fake fingers”. Genom att kombinera den tidigare lanserade anti-spoof-lösningen med den förbättrade algoritmen som lanseras idag kan smartphonetillverkare erbjuda oöverträffad säker fingeravtrycksverifiering.
Tidigare lanserade versioner av FPC:s touchsensorlösningar har bestått av en egenutvecklad algoritm som delvis haft innehåll licensierat från tredje part. Den egenutvecklade algoritmen har kontinuerligt utvecklats och FPC tar nu steget och introducerar en algoritm som helt saknar innehåll från tredje part.
Jörgen Lantto, vd på Fingerprint Cards, kommenterar: ”Dagens tillkännagivande visar att vår branschledande fingeravtrycksteknologi gör det möjligt för våra kunder att erbjuda en unik säkerhetsnivå i deras enheter. Vi kan erbjuda detta tack vare vårt kompletta systemerbjudande, som kombinerar vår branschledande bildkvalité med branschens bäst presterande algoritm. Den förbättrade algoritmen, som helt saknar innehåll från tredje part, gör det möjligt för oss att ytterligare förbättra vårt vertikalt integrerade systemerbjudande för smartphones. För våra kunder kommer vår förbättrade algoritm att bidra till förbättrad säkerhet, högre biometrisk prestanda och en robust användarupplevelse”. 
I smartphonesegmentet kommer den förbättrade algoritmen att gradvis introduceras. De två första smartphonemodellerna lanserades idag. Enheter som levereras under resten av 2016 och en bit in på 2017 kommer antingen att bestå av den förbättrade algoritmen eller den tidigare algoritmen.  
På övriga marknader, som t.ex. smarta kort och wearables, ser FPC fortsatt sina algoritmpartners som betydelsefulla och värdeskapande för bolaget och samarbetet med dessa partners är fortsatt starkt.
För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Lantto, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar