FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 7 april 2016

Pressmeddelande 160331 ang ökning av antalet aktier

nlösen av teckningsoptioner har skett i mars 2016 varvid Fingerprint Cards registrerade aktiekapital har ökat med 184 000 kronor och uppgår till 12 907 827 kronor vid slutet av mars 2016.
Antalet aktier har ökat med 920 000 B-aktier varvid antalet B-aktier därefter uppgår till 63 339 135 och med oförändrat antal A-aktier, 1 200 000, uppgår det totala antalet aktier till 64 539 135. Det totala antalet röster uppgår till 75 339 135.
Lösenpriset för en B-aktie var 52,35 SEK.
Teckningsoptionsprogrammet beslutades vid extra bolagsstämma den 4 mars 2013.
För mer information kontakta:
Jörgen Lantto VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar