FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

tisdag 12 april 2016

”Framgång bygger på kalkylerad risk”

Fingerprint Cards är på allas läppar. Omsättningen ökade med nära 1200 procent från i fjol och det fortsätter att peka uppåt.  
Kraftigt ökade intäkter kräver att man växer inom alla dimensioner i företaget. Våra framgångar 2015 är ett direkt resultat av våra tidigare investeringar inom en rad olika områden, säger Jörgen Lantto, VD på Fingerprint Cards.
 Investeringarna innebar att de ökade sina kostnader kraftigt vilket även betydde förluster på kort sikt. Det var givetvis en risk men också en nödvändighet för att kunna hänga med när marknaden växte stort under 2015.
 Vara lyhörd för kundens behov
All framgång bygger på kalkylerad risk, menar Jörgen Lantto. Om man inte investerar innan marknaden tar fart kan man heller inte möta marknaden när den väl kommer. Men samtidigt måste man hitta den rätta balansen.
 Produkterna som såldes 2015 var i huvudsak produkter som utvecklades under 2014. Den största produkten är fingeravtryckssensorn, där smartphones är den klart dominerande marknaden. Där var det viktigt att utveckla en sensor som skulle vara möjlig att anpassa till alla telefonleverantörers behov och att det skulle gå att integrera sensorn med industridesignen. Det är en sak som varit helt avgörande och ett skäl till att de var så framgångsrika, enligt Jörgen Lantto.
Att tillfredsställa smartphonetillverkarnas olika behov uppnår man genom att vara lyhörd och lyssna på kundens behov och ständigt sträva efter att leverera mer än det som kunden förväntat sig, vilket vi har lyckats med. Vi sitter inte bara och väntar på att kunden ska säga till vad vi ska göra utan vi förekommer dem med lösningar de inte har tänkt sig. Vi strävar efter att hela tiden ligga steget före både kunder och konkurrenter och överraska dem.
 Biometriska fingeravtryck vinner mark
Fingerprint Cards utvecklar, marknadsför och säljer ledande biometriska komponenter och lösningar (sensorer) som identifierar eller verifierar den personliga identifieringen genom att analysera och matcha individers fingeravtryck. Bolagets sensorer ingår i modulerna till bland annat smartphones och tablets, men även vertikala marknader såsom biometriska kort, låstillverkare och tidrapporteringssystem. Smartphonemarknaden är den enskilt största marknaden för Fingerprint Cards, men så kallade smarta kort och passerkort med fingeravtryckssensor planeras snart vara verklighet.
Hur ser då framtiden ut? För närvarande dominerar pinkoder eller lösenord, men det biometriska fingeravtrycket vinner mark och det finns många drivkrafter för en ökad användning av fingeravtryckssensorer. Drivkrafterna är bland annat bekvämlighet, att man kan betala via mobilen samt företagares ökade användning av smartphones. Jörgen Lantto förtydligar:
  • För smartphonemarknaden handlar det om att ytterligare förbättra prestanda och bredda industridesignvalen, till exempel genom att göra det möjligt att placera sensorn under glaset på framsidan av telefonen. Det handlar också om att ta fram ännu billigare sensorer för att möjliggöra för smartphonetillverkarna att integrera fingeravtryckssensorer i billiga telefoner. I övrigt handlar det om att vi som konsumenter ska kunna identifiera oss på vilken pryl som helst genom att placera fingret på den inbyggda sensorn.
 Förtroende och trovärdighet
Både 2014 och 2015 har organisationen vuxit väldigt mycket, med ett hundratal personer varje år. Detta har gjorts för att kunna utveckla fler och bättre produkter. Även på kundsupportsidan krävs mycket resurser för att kunna hjälpa kunden att integrera sensorn i telefonen, mycket arbete sker därför ute hos kunden. Den kraftiga tillväxten innebar även ökade redovisningskrav, varför bland annat bolagets finansfunktion förstärkts.
 Eftersom Fingerprints Cards inte har några egna fabriker men säljer hårdvara, jobbar de mycket nära tillsammans med tillverkningspartners och leverantörer och tillsammans har de tagit en gemensam risk.
 För att få tillverkningspartners att investera i maskiner och utrustning handlar det om vår trovärdighet till de leveransvolymer vi förmedlar till dem. Om man målar upp en bild som man inte kan leva upp till får man inga nya chanser. Framgångarna har alltså till stor del handlat om förtroende för de personer som företräder bolaget. Vi har satsat mycket tid och energi på att rekrytera rätt folk med gott rykte om sig i branschen. Stora intäkter är bara ett resultat av hårt arbete, ingenting sker av en slump, fastslår Jörgen Lantto.
 Deras affärsmodell baseras på lång erfarenhet och personal med stor trovärdighet. Och för att få bra personal att börja jobba på bolaget och sedan stanna måste man också ha en attraktiv arbetsplats, något som också är viktigt att arbeta med, menar Lantto.
 Har en bred kundportfölj 
I år vill de fortsätta arbeta med sina befintliga kunder som har goda förutsättningar och som växer fortare än marknaden. Fingerprint Cards lyckades förvärva en bred kundportfölj under 2015; en konkurrensfördel som minskar bolagets beroende av enskilda kunders marknadsposition.
 Jörgen Lantto berättar att Fingerprint Cards beräknas att fortsätta växa de operativa kostnaderna med ungefär 10 procent varje kvartal. 2016 kommer värdet av hela marknaden att växa med drygt 100 procent och Fingerprint Cards intäkter beräknas fortsätta växa 130-200 procent, det vill säga mer än marknaden.
Sammanfattningsvis kan man säga att vi har investerat i både hårda och mjuka värden, som tillsammans har lett till vår framgång. Det är lätt att bara prata om de hårda värdena som är mätbara och lätta att följa upp. Men de mjuka värdena, som är svårare att mäta, är minst lika viktiga och det pågår hela tiden, avslutar Jörgen Lantto.
 Faktaruta/FPC i siffror:
Beräknade intäkter 2016: 7000–8500 Mkr
Beräknad tillväxt 2016: 130 – 200 %                            
Antal anställda: 150 samt motsvarande 104 heltidskonsulter 
Citat: ”Stora intäkter är bara ett resultat av hårt arbete, ingenting sker av en slump.” Jörgen Lantto, Fingerprint Cards
Text av: Emma Åhlén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar