FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 2 juni 2016

Pressmeddelande 160602 ang FPC utser ny vd

Styrelsen för Fingerprint Cards (FPC) har idag utsett Christian Fredrikson till ny vd från och med den 1 augusti 2016. Christian Fredrikson är i dag vd för det börsnoterade finländska bolaget F-Secure. Nuvarande vd Jörgen Lantto kvarstår som vd fram till dess Christian Fredrikson tillträder. 
FPC har påbörjat arbetet med att anpassa fingeravtryckssensorerna till nya marknadsområden som smarta kort och Internet of Things. Ambitionen är därför att förstärka bolagets organisation, för att på bästa sätt genomföra strategin, och det är en orsak till varför styrelsen anser det lämpligt att nu utse ny vd.
Christian Fredrikson är sedan 2012 vd för F-secure. Dessförinnan var han verksam på ett flertal ledande positioner inom Nokia Networks. Han är en inspirerande och visionär ledare med starkt ingenjörskunnande, inom områden som Fingerprint Cards behöver i nästa tillväxtfas. Han tar med sig erfarenheter som inkluderar realtidssäkerhet för digitala ekosystem, molnteknik och mobila lösningar, såväl som erfarenhet från de asiatiska marknaderna.
Under 2015 stärkte FPC sin marknadsposition inom fingeravtryckssensorer för smartphones och växte från ett litet bolag till ett av svenska börsens 30 största bolag. Det ställer nya krav både på styrelse och ledning och det är också en orsak till att styrelsen nu utser en ny vd.
"Christian Fredrikson har lång erfarenhet från de nya marknader vi vill bredda oss mot, samtidigt som han även har en djup förankring i digitalisering och mobila uppkopplingar. Vi anser att han har den kompetens som krävs för att utveckla FPC in i framtiden", säger Jan Wäreby.
"Jag känner mig hedrad och glad över att få ansluta mig till FPC och få möjligheten att leda bolagets starka team. Det är fantastiskt att se vad FPC har åstadkommit och jag ser fram emot att tillsammans med teamet, stärka bolaget ytterligare", säger Christian Fredrikson. 
Jörgen Lantto som blir kvar i rollen som vd fram till dess Christian Fredrikson tillträder, kommer att sluta sin anställning under hösten 2016. 
"Jörgen har ansvarat för FPC:s verksamhet på ett föredömligt sätt. Med sin gedigna tekniska kompetens inom mobiltelefoner har han bidragit starkt till att utveckla bolaget. Vi tackar Jörgen Lantto för hans viktiga insats under en period av stark tillväxt och vi är mycket glada att Jörgens kompetens fortsätter komma företaget till godo under övergångstiden", säger styrelsens ordförande Jan Wäreby.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar