FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 2 juni 2016

Lantto får gå - han tar över som vd för Fingerprint

Aktie Styrelsen för Fingerprint Cards har utsett Christian Fredrikson till ny vd från och med den 1 augusti. Christian Fredrikson är i dag vd för it-säkerhetsföretaget F-Secure.
Den nuvarande vd:n Jörgen Lantto blir kvar i rollen som vd tills Christian Fredrikson tillträder, och kommer att sluta sin anställning under hösten 2016.
"FPC har påbörjat arbetet med att anpassa fingeravtryckssensorerna till nya marknadsområden som smarta kort och Internet of Things. Ambitionen är därför att förstärka bolagets organisation, för att på bästa sätt genomföra strategin, och det är en orsak till varför styrelsen anser det lämpligt att nu utse ny vd", motiveras bytet i pressmeddelandet.
Christian Fredrikson var innan jobbet som vd för F-Secure verksam på ett flertal ledande positioner inom Nokia Networks.
"Christian Fredrikson har lång erfarenhet från de nya marknader vi vill bredda oss mot, samtidigt som han även har en djup förankring i digitalisering och mobila uppkopplingar. Vi anser att han har den kompetens som krävs för att utveckla FPC in i framtiden", säger Fingerprints styrelseordförande Jan Wäreby.
I pressmeddelandet motiveras vd-bytet även med att Fingerprint Cards numera tillhör den svenska börsens 30 största bolag, något som "ställer nya krav både på styrelse och ledning och det är också en orsak till att styrelsen nu utser en ny vd".
Styrelsen bakom bytet
Det är styrelsen, och inte vare sig Jörgen Lantto själv eller storägaren Johan Carlström, som ligger bakom att Jörgen Lantto kommer att ersättas på vd-stolen av F-Secures Christian Fredrikson.
Det säger Fingerprint Cards styrelseordförande Jan Wäreby i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt på torsdagen.
"Jörgen har varit en fantastisk tillgång för företaget, och har gjort ett jättebra jobb med att växa hela företaget. Men för att ta nästa steg behövs en vd med ännu starkare kaliber i företagsledning: vi kommer att titta på mycket bredare marknadskanaler, så det är därför vi har valt att ta det här steget", inleder han.
Jan Wäreby beskriver sedan hur processen har gått till: under det första kvartalet hade den då sittande styrelsen hunnit bli varm i kläderna och drog i gång en "successionsprocess" - ett huvudansvar för en styrelse, säger Jan Wäreby - eftersom någon sådan inte fanns och bolaget hade vuxit kraftigt, genom att kontakta rekryteringsfirman Korn Ferry.
Bland ett antal kandidater, både externa och interna, vaskades Christian Fredriksson fram. Jörgen Lantto informerades om det förestående vd-bytet i maj, och kommer att få ett avgångsvederlag i enlighet med sitt anställningskontrakt, som Jan Wäreby beskriver som ett "normalt vd-kontrakt".
Den nya vd:n kommer att ersättas med "en marknadsmässig fast lön" och en rörlig lön på upp till 100 procent av grundlönen. Just nu finns inget optionsprogram liggande ute som han kan ta del av; det senaste avslutades i mars. Jörgen Lantto kommer att finnas kvar i bolaget i en överlämningsprocess till nya vd:n fram till slutet av året, men inte ingå i koncernledningen under överlämningen.
Enligt nyhetssajten Breakits källor ligger storägaren Johan Carlström bakom vd-bytet. Kommentar?
"Vd är ju styrelsens ansvar, och jag har gått igenom hur processen sett ut. Det är den process vi har följt".
Johan Carlström sitter inte i styrelsen. Menar du att han därmed inte har haft någon roll i den här processen?
"Som storägare har han, när styrelsen kommit fram till vår konklusion om att rekrytera Christian, så har vi förankrat det med Carlström".
Men det är inte han som har initierat processen?
"Nej, det är styrelsen".
Jörgen Lantto, vd sedan ett år, har gott renommé både i marknaden och bland Fingerprints många engagerade aktieägare, och under hans vd-tid har bolagets kurs flerfaldigats. Beskedet om att han nu lämnar bolaget kan antas komma som oväntat.
"Självklart förstår vi den aspekten, och det är alltid tufft i sådana här lägen, med sådana här byten. Å andra sidan, som styrelse måste vi tänka på företagets bästa på lång sikt. Det är alltid tufft i sådana här lägen, men vi känner att vi med Christian lyfter ledarskap och vd-skap ett steg, och är bättre förberedda för vad vi strategiskt vill åstadkomma", säger Jan Wäreby om den aspekten.
Han tillägger att det inte är så att inget har gjorts på de nya områdena: mycket arbete har utförts både tekniskt och gentemot olika kundsegment.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar