FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

tisdag 1 mars 2016

Fingerprints vd: "Vi är marknaden"

(Direkt) Vid dagens kvartalsrapport meddelade Fingerprint Cards att styrelsen beslutat
att inte föreslå någon utdelning för 2015. Anledningen är att bolaget anser sig tjäna
sina aktieägare bättre genom att använda kassan till att investera i affärerna.
"Vi ser en kraftigt växande marknad under de kommande åren och vi är väldigt tidiga i
den här utvecklingen. Då tycker styrelsen att vi ska fortsätta att investera under 2016
för att bygga ett kraftigt och lönsamt bolag", säger Fingerprints vd Jörgen Lantto.
Lantto står även fast vid bedömningen om att marknaden kommer att vara större
första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.
"Vi uppskattar att marknaden blir större första kvartalet än under fjärde kvartalet.
Vi har ingen annan bild än det vi har sagt tidigare", säger han.
Vidare uppger han att Fingerprint Cards intäkter rimligen kommer att växa sekventiellt
under året, givet antagandena om en kraftig marknadstillväxt under året, 
"Eftersom vi är marknaden, kommer det att vara sekventiell tillväxt under året för
Fingerprint. Det måste man anta, det är logiskt att anta det", säger han.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar