FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

onsdag 16 mars 2016

FPC listas som ett av framtidens utdelningsbolag

När Dagens Industri på tisdagen listar aktierna vars utdelning tros öka mest inom
nära tid är biometribolaget Fingerprint Cards med på listan trots att bolaget befinner
sig i tillväxtfas.
"Fingerprint Cards är normalt ingen klassisk utdelningsaktie eftersom bolaget är inne i
en mycket kraftig tillväxtfas", skriver DI. "Men trots det flödar pengarna in och
nettokassan
kan i slutet av året komma att uppgå till över 3 miljarder kronor, vilket skulle
motsvara över 10 procent av börsvärdet".
Enligt motiveringen till rekommendationen är det inte troligt att Fingerprint Cards
kommer göra utdelningar snart. Det blir i så fall snarare i form av aktieåterköp. 
Andra bolag på Di:s lista är Thule, Bravida och förra Veckans Aktie Attendo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar