FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

tisdag 1 mars 2016

"Fingerprint nästan riskfri"

Aktie Förra veckan bjöd på en extrem hyllning av Fingerprint från Handelsbanken Fonder som bedömde aktien som mer eller mindre riskfri. "Här kan man sova gott om natten, menar fondförvaltaren Oscar Karlsson.Att förvaltare lyfter fram sina innehav i fonder som köpvärda är inte särskilt konstigt - de är ju köpta av fonden för att de ska värderas upp. Men få om ens någon vågar presentera i en lika unik köprekommendation som Oscar Karlsson från Handelsbanken Fonder.
Det var i fredags i en intervju på di.se som Karlsson lyfte fram Fingerprint som ett bolag som har "inga bekymmer överhuvudtaget". Med 150 procent tillväxt i år och med över 37 procents marginal går Fingerprint mot ett kanonår. Framåt väntar också en nettokassa på 3 miljarder och med återköp av aktien blir det mumma för aktieägarna.
Karlsson tar upp ett exempel med framtida scenarier för Fingerprint. Han menar att om det finns 100 olika scenarier som kan inträffa för bolaget, så värderas aktien just nu till det sämsta scenariot och det finns 99 andra som har ett bättre utfall.
– Aktien värderas som om marknadsandelarna skulle erodera fullständigt vid nästa årsskifte, säger Oscar Karlsson.
Handelsbanken Fonder säger sig ha talat med bolaget, kunder och konkurrenter och menar att de långa ledtiderna gör att även en bit in på nästa år ser det väldigt bra ut för Fingerprint.  Karlsson pekar på att aktien nu värderas till ett p/e-tal på 12, vilket gör att nedsidan måste betraktas som högst begränsad medan uppsidan kan bli mycket bra.
Detta är onekligen en unik köprekommendation eftersom riskerna negligeras så pass starkt. Ingen kan idag förneka att 2016 med hög sannolikhet kommer bli ett kanonår för Fingerprint - samtidigt lurar farorna i vassen.
* På telekommässan i Barcelona lyfte konkurrenterna fram stora expansionsplaner och ingen kan påstå att konkurrensen inte kommer skärpas framöver. Måklarfirman ABG menar till exempel idag att Fingerprint kommer möta "brutalt mer konkurrens" framöver.
* Ny teknik kommer även inom fingeravtryckssensorer - något som vi sett skapat stora förändringar inom mobilsektorn tidigare.
* Dollarkursen lyfter Fingerprint själv fram som en riskfaktor. Sina prognoser bygger de på en kurs på 8,50, men valutaprognoser är bland det svåraste som finns och det finns givetvis risker för att dollarkursen kommer sjunka tillbaka förr eller senare.
Handelsbanken Fonder är en av få svenska fonder som laddat sina fonder med större innehav av Fingerprint. Om de får rätt framöver är det bara att gratulera till en bra analys - om de har fel kommer det ta tid innan de kan plocka bort skämskudden.
Magnus Alfredsson 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar