FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 10 december 2015

Signatur Quadra på Avanzas forum

Jag tycker tillvägagångssättet av Carnegie är knepigt och värt att undersöka. 

Offentliggörandet av hur mycket de tror priserna kommer fluktuera vid tillkännagivandet av prognosen för 2016 är anmärkningsvärt. Självklart har de koll på sin juridik och Carnegie rättfärdigar förmodligen sitt initiella haussande i denna aspekt genom att det inte gällde riktskurs, utan ett estimat för kurspåverkan. 

Intressant är detta för kursen i en aktie som domineras av småsparare. Genom att gå ut med pseudo-riktkurser kan kursen haussas och likväl som förväntningar, även fast ingenting egentligen visar detta, samtidigt som Carnegie kan undkomma ev. ansvar. 

För att en otillbörlig skall vara för handen krävs:

- För att ett visst agerande ska vara straffbart räcker det att agerandet har varit ägnat att vilseleda marknaden. Det krävs således inte att marknadspriset de facto har påverkats för att ett agerande ska vara straffbart. Ett agerande kan framstå som helt legitimt men ändå utföras med intentionen att påverka marknadspriset och därför betraktas som otillbörligt.

> Ett agerande som varit ägnat att vilseleda marknaden. Det krävs således inte att marknadspriset de facto påverkats. Detta rekvisit innebär att det ej spelar någon roll huruvida Carnegie lyckades haussa upp kursen eller lyckades dra ner den. Fokus ligger på agerandet i sig.

OK > då söker vi vidare > vad karaktäriserar ett sådant agerande? 

- Först och främst skall det vara en extraordinär åtgärd, det vill säga en åtgärd som inte är motiverad av rådande marknadspris och allmänt tillgänglig information, eller en serie av sådana åtgärder, som syftar till att påverka marknadspriset i en bestämd riktning torde enligt lagkommentaren kunna bedömas som otillbörlig. 

Har Carnegie begått handlingar som ej är motiverat av rådande marknadspris och tillgänglig information? Ja, vem vet? Beror helt klart på vem en frågar.

Enligt genomförandedirektivets artikel 5 är en otillbörlighetssignal följande: 

Handelsorder som ges eller transaktioner som utförs av personer före eller efter det att samma personer eller personer som står i nära förbindelse till dem tar fram eller sprider analyser eller investeringsrekommendationer som är felaktiga eller partiska eller bevisligen påverkade av väsentliga intressen.

Ja, avgör själva. 

En kan ju också tillägga att Carnegie har gjort skumma affärer förut
http://www.dn.se/ekonomi/carnegieaklagare-nojer-sig-med-boter/
http://www.privataaffarer.se/nyheter/carnegies-optionsaffarer-kan-vara-olaglig-kurspaverkan-69278
http://www.dn.se/ekonomi/jakt-pa-snabba-klipp-fallde-carnegie/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar