FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

onsdag 9 december 2015

Pressmeddelande 151209 ang FPC kommunicerar intäktsprognos för 2016

Fingerprint Cards (FPC) håller en investeraruppdatering idag. Under denna kommunicerar bolaget en intäktsprognos om 6500-8500 MKr för 2016. Intäktsprognos för 2016 har inte kommunicerats tidigare. Bolaget kommunicerar även att rörelsemarginalen för 2016 förväntas överstiga rörelsemarginalen för andra halvåret 2015, vilket heller inte kommunicerats tidigare.
 FPC uppskattar att penetrationen av fingeravtryckssensorer i smartphones kommer att fortsätta öka till drygt 50 procent för helåret 2016. Tidigare var uppskattningen omkring 50 procent för helåret 2016. För helåret 2015 uppskattar FPC penetrationen till drygt 30 procent. Tidigare var uppskattningen omkring 30 procent för helåret 2015. 
 FPC uppskattar att bolagets marknadsandel beräknad i värde av den totala tillgängliga marknaden för fingeravtryckssensorer kommer att uppgå till ca 45 procent för helåret 2015. En sådan uppskattning har inte tidigare kommunicerats. Marknadsvärdet inkluderar FPC:s kunderbjudande och produkter från bolagets direkta konkurrenter, samt även andra segment än smartphones, men exkluderar fingeravtryckssensormoduler och Apples produkter. 
FPC uppskattar att bolaget växer snabbare än marknaden under 2016, och att bolagets marknadsandel beräknad i värde för helåret 2016 uppgår till ca 50-70 procent. Under 2016 förväntas smartphonesegmentet stå för den absoluta majoriteten av marknaden för fingeravtryckssensorer, samtidigt som andra segment, speciellt smarta kort, uppskattas växa till att från och med 2017 utgöra en substantiell andel av marknaden för fingeravtryckssensorer. Dessa uppskattningar har inte kommunicerats tidigare.
 Under investeraruppdateringen kommer bolaget att beskriva marknadsutveckling, kunder, produkter, teknologi, finansiella data samt hur FPC avser adressera möjligheter inom nya marknadssegment och produkter. Presentationsmaterialet kommer att publiceras på företagets webbsida efter investeraruppdateringen är avslutad. Inspelat material från evenemanget kommer att publiceras på företagets webbsida den 10 december. 
 För mer information kontakta:
Jörgen Lantto VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar