FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

tisdag 8 december 2015

DI betalartikel

På ett år har börsvärdet för de fyra nordiska biometribolagen exploderat från 4 till över 50 miljarder kronor. Idex, Next och Precise har åkt snålskjuts på Fingeprint Cards framgångar.


En stark försäljningsprognos för 2016 kommer att ge nytt bränsle till sektorrallyt.
Klockan 13.00 på onsdag stannar landet Sverige, i alla fall för den börs- och biometriintresserade delen av befolkningen. Ett modernt Stenmarksögonblick väntar när Fingerprint Cards vd Jörgen Lantto lägger fram bolagets helårsprognos för 2016.

Aktien är numera på daglig basis den mest omsatta på Stockholmsbörsen och bolaget börsvärde har på ett år gått från 2,2 till 41 miljarder kronor. När mobiltillverkarna på bred front äntligen integrerar fingersensorer har det Göteborgsbaserade företaget fullständigt dominerat marknaden. Försäljningen ökar i år med 1.100 procent till 2,8 miljarder kronor.

I skuggan av Fingerprints framgångar har bolagets algoritmunderleverantör Precise Biometrics och de två norska sensorkonkurrenterna Idex och Next Biometrics dragits med i rallyt. I vilken mån de tre bolagen lutar sig mot egna meriter eller hur mycket draghjälp de har fått från branschstjärnan Fingerprint Cards tål att diskuteras.

Precise vände i det senaste kvartalet till vinst och bolagets investerare hoppas nu att intäktsströmmarna ska ta fart från fler sensortillverkare än Fingerprint. Mjukvaruförsäljning betyder höga bruttomarginaler och varje extra intäktskrona får fantastisk utväxling på resultatraden. Förväntningarna är dock högt ställda och Di säljrekommenderade aktien i november. 

Bolaget är alltför beroende av storkunden Fingerprint, som arbetar intensivt med att ta fram egna algoritmer. Risken är överhängande att Precise under 2016 blir utdesignade från Fingerprints nya sensorer, vilket skulle slå hål på högt uppskruvade förväntningar. Räknat på Di:s försiktiga vinstprognos för nästa år handlas aktien med ett tresiffrigt p/e-tal.

Helt klart är att Precise har kommit betydligt längre än de två norska sensortillverkarna Idex och Next, som båda väntar på sina genombrott. Medan Precise tjänar sina pengar på Fingeprints framgångar, kan norrmännen än så länge bara se på och lära av konkurrenten. Nordens mest högvärderade biometribolag är Idex. Bolagets sensor bygger på kiselöar i stället för enhetligt kisel. Det ger en mer böjlig sensor, men nackdelen är att avläsningspunkter försvinner. 

Den kommersiella succén låter vänta på sig. Försäljningen under de senaste tolv månaderna ligger på drygt 1 miljon kronor, medan förlusten är närmare 200 Mkr. Bolaget räknar med att testa sin glassensor tidigt nästa år med en volymuppbyggnad under andra halvåret. Baserat på den försäljning Arctic Securites väntar sig nästa år handlas Idex med en p/s-multipel på över 84 och analysfirman räknar med förluster både 2016 och 2017.

Konkurrenten Next största framgång så här långt är att bolaget har lockat in Ola Rolléns och Melker Schörlings Greenbridge Partners i ägarlistan. Hexagon har kallats för den gravitationslösa aktien och Next fick smaka på tyngdlöshet när den svenska superduons investering aviserades i oktober. På en dryg vecka rusade aktien 250 procent. Till skillnad från Fingerprints kapacitiva sensor som läser fingeravtrycket tredimensionellt använder Next en termisk teknik, som kräver betydligt större sensorer. 

Företaget framhåller gärna att den egna sensorn är billigare än konkurrenterna och Next har vunnit datortillverkaren Dell som kund. Nackdelarna med tekniken är att den kräver ett tunnare hölje vilket betyder kortare hållbarhet och eftersom mätningen bygger på en värmepuls är energiåtgången större än i Fingeprint sensorer.

Under de senaste tolv månaderna har bolaget redovisat intäkter på drygt 7 Mkr och en förlust på 107 Mkr. För nästa år räknar de två analytikerna från Carnegie och Arctic Securities med en omsättning på 240 Mkr och att förlusten krymper till 29 Mkr. Det betyder en p/s-multipel på 6,8 vilket är i samma härad som för Fingerprint.

Skillnaden är att Fingerprints teknik är beprövad hos telefontillverkarna. Frånsett jätten Samsung och premiumtillverkaren Apple vinner Fingerprint de kontrakt som finns att vinna. Det är en fåfäng förhoppning att Fingerprint kommer att vara en stillastående måltavla som lydigt väntar in konkurrenterna. Bolaget kommer tvärtom att göra allt för att förvalta sitt försprång så långt det är möjligt och bolaget har väsentligt större resurser att satsa på forskning och utveckling än de norska konkurrenterna.

Fingerprints tillväxtresa väntas fortsätta. Carnegie, som är ensamt om reguljär bevakning av bolaget, höjde i förra veckan sin omsättningsprognos för nästa år från 5,6 till 5,9 miljarder kronor. Arctic Securities, som inte har löpande bevakning, har spekulerat i att Fingeprints egen prognos kan landa så högt som 10 miljarder kronor på onsdag.

Det låter väl högt, men Fingerprints försäljning har inte varit någon lättbedömd materia vare sig för utomstående eller internt. Vd:n Jörgen Lantto har tvingats höja helårsprognosen för 2015 fem gånger och omsättningen kommer i år att landa 180 procent över den initiala bedömningen som låg på 1 miljard kronor.

Di bedömer att det mest troliga är att försäljningsprognosen för 2016 kommer att lanseras i form av ett brett intervall, för att undvika en upprepning av årets ständiga justeringar. Den bästa uppskattningen ¿ eller gissningen ¿ blir därför att bolaget på onsdag kommer att formulera försäljningsprognosen i intervallet 6 till 8 miljarder kronor.

Frågan är hur långt det kommer att räcka. Att konkurrenten Synaptics, halvledarjätten Qualcomm och mobiljätten Apple värderas till omkring 12 gånger nästa års vinst är inget som har färgat av sig på Fingerprints värdering så här långt. Göteborgsbolaget tycks snarare ha sin hemvist närmare 30 gånger vinsten.

Räknat på försäljningsprognosen 7 miljarder kronor bör Fingerprint kunna prestera en vinst på 28,5 kronor per aktie nästa år. Om marknaden är beredd att betala 25 till 30 gånger bolagets resultat blir kurser mellan 713 till 855 kronor per aktie att räkna med. Med samma logik kommer en prognos under 6 miljarder kronor inte att orka bära Fingerprint eller sektorn särskilt mycket längre, medan en prognos på över 8 miljarder öppnar upp för kurser över 1.000-lappen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar