FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

onsdag 31 december 2014

Pressmeddelande 141230 ang inlösen av teckningsoptioner.

Inlösen av teckningsoptioner har registrerats den 29 december 2014 och lett till att Fingerprint Cards aktiekapital ökat med 352 000 kronor samt uppgår till 11 684 227 kronor den 29 december 2014.
Antalet aktier har ökat med 1 760 000 B-aktier varvid antalet B-aktier därefter uppgår till 57 221 135 och med oförändrat antal A-aktier, 1 200 000, uppgår det totala antalet aktier till 58 421 135. Det samlade antalet aktier motsvarar därmed 69 221 135 röster.
Lösenpriset för aktien var 13,64 vilket innebär att bolaget har tillförts 24 006 400 kronor.
Teckningsoptionsprogrammet beslutades på extra bolagsstämma den 17 november 2011.

Totalt beslutades om utgivning av 2 000 000 teckningsoptioner till personalen varav 1 760 000 kvarstod för inlösen. Varje teckningsoption gav innehavaren rätt att teckna en B-aktie för 13,64 kronor under perioden 18 november 2014 - 18 december 2014. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar