FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

söndag 14 december 2014

Fingerprint Cards styrelse.Urban Fagerstedt

Styrelseordförande, i styrelsen sedan 2009. Född: 1953.
Sysselsättning: Vice president R&D, Huawei Technologies Sweden AB.
Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.
Andra uppdrag: Ägare av och styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Vice President och General Manager of Design unit Radio Networks i Ericsson AB. Styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics Radio AB. Styrelseledamot i Netcom Consultants AB.
Innehav i FPC: 1 200 000 A-aktier via Sunfloro AB*.
Beroende som större ägare.


Christer Bergman

Styrelseledamot sedan 2008. Född: 1955.
Sysselsättning: VD Novexus LLC.
Utbildning: Civilingenjör Lunds Tekniska Högskola, civilingenjör University of California Berkeley samt marinofficersexamen.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i WCC Group BV, Authasas BV och Sensometrix SA .
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Vice President Biometric Solutions Fujitsu Frontech North America, styrelseordförande i Quard Technology A/S och Swecard AB, VD och styrelseordförande i IdentiPHI Inc. samt styrelseledamot SweCard AB.
Innehav i FPC: 78 500 B-aktier*.
Oberoende av större ägare och företagsledning.


Tord Wingren

Styrelseledamot sedan 2013. Född: 1961.
Sysselsättning: Vice President and Site Manager, Huawei, Lund Sweden.
Andra uppdrag: Styrelseordförande Anyfinetworks, Styrelseordförande Zimpl, Styrelsemedlem Mobill Scandinavia AB
Utbildning: Columbia University – Columbia Business School
Tidigare uppdrag: Medgrundare och seniorrådgivare Nanoradio AB, OrdförandeAdvisory Board vid Cypak AB, Kncernchef och CEO Nanoradio, ordförande Advisory Board vid TAT AB, CTO Digital Imaging Systems, marknadschef Samsung Electronics, styrelsemedlem Decuma, ordförande Advisory Board vid Zensys, marknadschef Ericsson Mobile Platforms, VP vid R&D BU GSM/UMTS at Ericsson Mobile Communication, VP Ericsson Mobile Communications AB
 Innehav i FPC: : 75,000 B-aktier*.
Oberoende av större ägare och företagsledning.


Alexander Kotsinas

Styrelseledamot sedan 2013. Född: 1967.
Sysselsättning: Partner i riskkapitalbolaget Nexttobe AB.
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan , Stockholm. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Huvudsakliga andra styrelseuppdrag: Madrague Capital Partners AB, Nordia Innovation AB (ordförande), Linum AB, Delta Projects AB, Allgotech AB (ordförande), Fiberdata AB (suppleant).
Innehav i FPC:  -
Oberoende av större ägare och företagsledning.

Johan Carlström

Styrelseledamot sedan 2013. Född: 1963.
Utbildning: Ekonomlinjen, Uppsala och Stockholms universitet.
Tidigare uppdrag: 20 års erfarenhet som säljchef hos bl. a. Ericsson, Ulticom och Mercury Interactive. 5 år som finansanalytiker, varav huvudsakligen på Svenska Handelsbanken.
Innehav i FPC: 1 200 000 A-aktier via Sunfloro AB,
16 600 B-aktier, 2 808 000 teckningsoptioner*
Beroende till bolaget som större ägare.
*Innehav per 24 mars 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar