FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

söndag 14 december 2014

Fingerprint Cards ledning.Jörgen Lantto

tillförordnad CEO sedan 2014, Executive VP CTO sedan 2013.
Född: 1963.
Utbildning: Gymnasieingenjör.
Tidigare uppdrag: CTO ST-Ericsson 2009-2012, 22 år på Ericsson, VD Alice Systems samt medgrundare av Northstream.
Innehav i FPC: 7 300 B-aktier, 1 300 000 teckningsoptioner*

Jens Reckman

CFO sedan 2010. Född: 1963.
Utbildning: Civilekonom m.m., Göteborgs universitet.
Tidigare uppdrag: sammanlangt 25 års erfarenhet som revisor och CFO.
Innehav i FPC: 450 000 teckningsoptioner*

Pontus Jägemalm

Senior VP Research & Development sedan 2009. Född: 1971.
Utbildning: Civilingenjör och teknologie doktor i teknisk fysik, Chalmers Tekniska högskola.
Innehav i FPC: 625 000 teckningsoptioner*

Thomas Rex

Executive VP Sales & Marketing sedan 2011.
Född: 1963.
Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola
Tidigare uppdrag: Säljchef Asien/Oceanien, Ericsson Mobile Platforms, Sälj- och marknadschef Nanoradio.
Innehav i FPC: 25 000 B-aktier, 1 700 000 teckningsoptioner*

Niklas Strid

VP Customer Projects sedan 2014.
Född: 1972
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik Lunds Tekniska Högskola,  MSCEE
Tidigare uppdrag: Seniorprojektledare, Program Manager Ericsson BU Modems, ST-Ericsson.
Innehav i FPC: 10 000 teckningsoptioner*

Jonas Spannel

VP Sourcing och Supply sedan 2013.
Född: 1963.
Utbildning: Militär utbildning vid dåvarande Officershögskolan , Krigshögskolan  och Militärhögskolan. Företagsekonomi, Örebro Universitet.
Tidigare uppdrag: Director Electronics Sourcing och VP Strategic Sourcing Sony Mobile.
Innehav i FPC: 30 000 teckningsoptioner*

Jan Johannesson

VP Strategic Planning & Portfolio Management sedan 2013.
Född: 1969
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik Lunds Tekniska Högskola, MSCEE. Consumer Marketing Strategy, Kellogg School of Management at Northwestern University
Tidigare uppdrag: VP, Head of Strategic Planning ST-Ericsson, Director Portfolio Management Ericsson Mobile Platforms. Senior Advisor Northstream.
Innehav i FPC: 60 000 teckningsoptioner*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar