FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 11 december 2014

Kontaktlös betalning.

Kontaktlös betalning är ett enkelt, snabbt och säkert sätt att betala små inköp. Med kontaktlösa kort kan du betala inköp på högst 25 euro utan kod.
Om ditt kort är kontaktlöst, kan du betala dina inköp genom att hålla kortet ett par centimeter från betalterminalen som ger en ljud- eller ljussignal då betalningen lyckats. Kontaktlösa betalningar kan du göra i alla butiker som har kontaktlösa betalterminaler. Du känner igen kontaktlösa betalterminaler och betalkort på logon med radiovågor.
Då du får ett kontaktlöst kort, betala första gången genom att sätta in kortet i betalterminalen och mata in koden. Efter det kan du betala med kortet genom att använda den kontaktlösa funktionen. Om du vill, kan du betala också små inköp på det traditionella sättet genom att sätta in kortet i betalterminalen och mata in koden.
Var kan man betala med kontaktlösa kort?
Tills vidare kan du betala kontaktlöst i Lidl, Valintatalo, Siwa och R-kiosken. OP-Visa Debit-korten har den kontaktlösa funktionen, och våra övriga kort kommer att få den inom ett år. OP-MasterCard-korten förses med den kontaktlösa funktionen i samband med att ett kort förnyas.
Kontaktlösa betalningar är trygga
Betalterminalen ber dig ibland att sätta kortet i betalterminalen och mata in kortets kod - också då inköpen är mindre än 25 euro. På så sätt säkerställs att kortet är i händerna på den rätta kortinnehavaren. Med ett kort som kommit i fel händer kan man inte göra många debiteringar, för antalet och det sammanlagda beloppet av kontaktlösa betalningar utan kod har begränsats.
Betalningar utan kod minskar möjligheterna att luska ut koden när du betalar. Med kontaktlösa betalningar kommer koden därför inte i händerna på brottslingar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar