FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 11 december 2014

Fido Alliance om framtiden.

FIDO Alliance har idag publicerat sitt slutgiltiga utkast till nya
säkerhetsstandarder för hur vi identifierar oss på Internet. FIDO grundades
2012 av bland annat PayPal och Lenovo och har sedan dess växt till över 150
medlemsföretag med jättar som Microsoft, Google, Samsung, Visa, MasterCard
och Alibaba.

-Idag firar vi en prestation som kommer att definiera den punkt när den
gamla världsordningen med lösenord och PIN-koder började vissna och dö,
kommenterar Michael Barrett, ordförande i FIDO Alliance.

FIDO:s specifikationer syftar till att erbjuda säkra inloggningsalternativ
och därmed ersätta vanliga lösenord. Bland annat kan protokollen använda
sig av olika typer av biometrilösningar och USB-nycklar för autentisering
av användaren. Tekniken har i dagsläget implementerats av bland annat Nok
Nok Labs, Synaptics, Alibaba, PayPal, Samsung, Google och Yubico.

Inom biometribranschen är flera av de nordiska bolagen medlemmar i FIDO,
bland annat Fingerprint Cards & Precise Biometrics.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar